ŁÓDŹ

8 – 11.05.2017

Aż 100 osób wzięło udział w Design Thinking Week w Łodzi! 60 osób to uczestnicy spotkania networkingowego w nieformalnej atmosferze w LOKALU – @Barcamp. Uczestnicy mieli okazję poznać pomysły i rozwiązania ludzi czynu i sukcesu. Pozostałe 40 osób zmierzyło się z zadaniami postawionymi podczas trzech różnych warsztatów.

Na pierwszych z nich kadra zarządzająca @Politechnika Łódzka poznała metodykę Design Thinking i jak można wykorzystać ją w efektywnym kształceniu inżynierów. Uczestnicy warsztatów wykonali ćwiczenie „DT w pigułce” rozwiązując techniczne problemy z życia codziennego (ocieplanie rąk, oczyszczanie wody, dzielenie się żywnością, higiena jamy ustnej). Oj, chyba będą patenty!

Drugiego dnia tematem była EMPATIA, jako kluczowy element DT. Studenci mieli za zadanie zaprojektować produkt/ usługę/ doświadczenie dla kobiety w ciąży. Po przeprowadzeniu wywiadów z ciężarnymi (kobieta w 5 miesiącu, kobieta w 8 miesiącu) i wykonaniu kilku symulacji „jak czuje się kobieta w ciąży” studenci zaproponowali 2 rozwiązania:
1.Samopompująca się poduszka, która ułatwiałaby wstawanie ciężarnej z łóżka, a po urodzeniu mogłaby ułatwiać karmienie na łóżku
2.Małe, higieniczne i samoczyszczące się toalety umieszczone w dużych marketach

Ostatnie warsztaty „DT – skuteczny sposób na projektowanie innowacji” zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. I zdaje się, że skutecznie zaszczepił bakcyla DT wśród przybyłych uczestników!

ZAPRASZALI

LABEL1

ŁÓDŹ

Doktorantka w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej. Design Thinking zainteresowała się na poważnie 3 lata temu i dołączyła do grupy DT4U. Warsztaty, szkolenia, projekty, w Polsce i zagranicą – swoje portfolio sukcesywnie wzbogaca o nowe doświadczenia! Najbardziej wartościowe okazały się intensywne kursy w Ivey Business School w Kanadzie (w ramach ministerialnego programu Transformation.doc) i „DT MasterClass for Tutors” w DTLab UiT w Norwegii. Aktualnie z zaangażowaniem realizuje międzynarodowy projekt „DiamonDT: Development of Innovative AcadeMy ON the basis of DT teaching” stworzony przez zespół DT4U, prowadzi szkolenia w ramach Programu Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze ICT oraz angażuje się w wiele inicjatyw. Najchętniej podróżuje po świecie, aktywnie spędza czas i przebywa w towarzystwie kreatywnych LUDZI!!

ŁÓDŹ

Naukowiec, dydaktyk, szkoleniowiec, pasjonat Design Thinking. Współtwórca pracowni DT4U w Politechnice Łódzkiej. Na co dzień adiunkt w Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ. Absolwent programu Top500 Innovators. Od 2013 roku Robert zajmuje się warsztatami oraz szkoleniami z wykorzystaniem metodyki DT. Jego głównym obszarem działalności naukowej i dydaktycznej są rozwiązania informatyczne dla przemysłowych systemów diagnostyki. W szczególności są to systemy kontroli przepływów wielofazowych oraz grawitacyjnych, oparte na metodzie tomografii elektrycznej. W wolnych chwilach Robert poświęca się swoim pasjom: fotografii, muzyce elektronicznej oraz modelarstwu lotniczemu RC.

ŁÓDŹ

Jej przygoda z Design Thinking rozpoczęła się od… udziału w DT Week 2014. Krótko po tym wydarzeniu dołączyła do zespołu DT4U działającego w Politechnice Łódzkiej. Swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu DT rozwijała biorąc udział w krajowych i międzynarodowych szkoleniach, m.in. „DT Masterclass for tutors” w Tromso UiT the Arctic University of Norway. W ramach działalności w zespole DT4U prowadziła liczne warsztaty dla studentów i nauczycieli dotyczące metodyki DT. W działalności dydaktycznej realizuje również projekty z wykorzystaniem elementów DT. W pracy naukowej zajmuje się technologiami wytwarzania elastycznych ogniw fotowoltaicznych oraz ich integracją z elementami użytkowymi. Od 2014 roku jest adiunktem w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki Łódzkiej. W czasie wolnym latem jeździ na rowerze, zimą na snowboardzie, podróżuje, biega i trenuje fitness.

ŁÓDŹ

Krzysztof Jastrzębski jest doktorantem w Instytucie Inżynierii Materiałowej PŁ. W ramach pracy naukowej wytwarza powłoki ochronne na implanty medyczne. Swoją przygodę z Design Thinking rozpoczął w 2013 roku, kiedy to pomagał współtworzyć pracownię DT4U na Wydziale Mechanicznym PŁ. Krzysztof prowadzi zajęcia z Design Thinking na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej oraz czynnie działa w międzynarodowym projekcie DiamonDT w ramach programu Erasmus+ oraz Programie Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze ICT. Swoją znajomość z zakresu metodologii DT oraz umiejętności miękkich poszerzał na warsztatach i szkoleniach organizowanych na terenie naszego kraju i poza jego granicami (np. na University of Alberta w Kanadzie czy Arctic University of Norway w Tromso).

ŁÓDŹ

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (Marketing polityczny i medialny). Od 2007 r. pracuje jako adiunkt na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Pełni też funkcję Prodziekana ds. Kształcenia. W działalności naukowej koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z zarządzaniem kapitałem intelektualnym oraz zarządzaniem marką. Aktywnie bierze udział w realizacji projektów europejskich. W ramach programu MNiSW Top 500 Innovators odbyła staż na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Współtwórca pierwszej w Łodzi pracowni kreatywnego rozwiązywania problemów metodologią Design Thinking – DT4U. Jest trenerem w Interdyscyplinarnej Szkole Innowacji PŁ. Od 2014 roku czynnie uczestniczy w życiu społecznym mieszkańców Łodzi jako Radna Rady Miejskiej. Jest wiceprzewodniczącą Komisji Promocji Miasta i współpracy z zagranicą oraz Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska.

ŁÓDŹ

W 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka i rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta w Politechnice Łódzkiej, gdzie dzieli się swoją pasją do sztucznej inteligencji ze studentami z całego świata. Badania prowadzone przez dr inż. Dorotę Kamińską dotyczą głównie przetwarzania sygnałów biomedycznych (sygnał mowy, analiza obrazu oraz sygnał EEG). Są to działania o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na opracowanie oryginalnych, innowacyjnych rozwiązań. Wszystkie prowadzone przez nią projekty są multidyscyplinarne, przy których współpracuje m.in. z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Instytutem Zdrowia Człowieka w Uniejowie. Praktyczne zastosowanie i multidyscyplinarne grupy badawcze wzbudziły jej fascynację metodyką Design Thinking, z którą spotkała się po raz pierwszy na projekcie POLE w Zurychu. W ramach programu MNiSW Top 500 Innovators w 2015 r. odbyła staż na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

ŁÓDŹ

Aleksandra Jastrzębska jest doktorantką na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. W codziennej pracy naukowej zajmuje się biomateriałami oraz badaniami mikrobiologicznymi powłok na implanty. Jej przygoda z design thinking rozpoczęła się w roku 2013, gdzie współprojektowała i pomagała urządzić przestrzeń do kreatywnego rozwiązywania problemów inżynierskich (DT4U). W roku 2015 jako absolwentka programu Transformation.doc zainicjowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyjechała na 2-tygodniowe szkolenie do Lund University w Szwecji, gdzie zdobywała doświadczenie z zakresu przedsiębiorczości, zakładania start-upów, tworzenia innowacji oraz projektowania produktów i usług. Czynnie bierze udział w wielu warsztatach i szkoleniach, zarówno jako uczestnik, jak i osoba prowadząca. Działa w międzynarodowym projekcie DiamonDT w ramach programu Erasmus+ oraz Programie Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze ICT.

ŁÓDŹ

Jest Francuzem, który od kilku lat pracuje w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Na co dzień zajmuje się badaniem tomografii komputerowej materiałów sypkich i konstrukcyjnych oraz przetwarzaniem obrazów 3D. Od trzech lat prowadzi warsztaty Design Thinking w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (IFE) i dostrzega ogromny potencjał tej metody! Widzi zmianę mentalności i wzrost kreatywności studentów w trakcie przechodzenia przez proces DT.

ŁÓDŹ

Od kilku lat związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w roli głównego specjalisty ds. marketingu, brand managera odpowiedzialnego za promowanie idei design thinking oraz rozwój marki „Promuje Łódzkie”. Doświadczony moderator design thinking, trener, praktyk. Włącza się w wiele inicjatyw i projektów, w tym między innymi: Festiwal Myślenia Projektowego, Europejskie Forum Gospodarcze, Global Service Jam, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Łódź Design Festival, Lodz Go! – Kreatywna Przedsiębiorczość, Biznes Up – Biznes zaprojektowany, Design Thinking Week. Jest pomysłodawcą pierwszego w Polsce „Łódzkie Design Thinking BarCamp” – cyklicznego wydarzenia integrującego społeczności kreatywne. Wierzy, że dzięki design thinking&doing można zaprojektować sukces i skutecznie budować przewagę w każdej dziedzinie. Prowadzi bloga tematycznego (www.dt.lodzkie.pl), dzieli się wiedzą na www.facebook.com/lodzkiepromujedesignthinking/

ŁÓDŹ

Od ponad 15 lat związany z branżą finansową. Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia strategii, modeli biznesowych, segmentacji, zarzadzania produktem oraz przeprowadzania zmian w organizacji. Swoje doświadczenie zdobył jako Dyrektor Departamentu Rachunków Płatności i Kart w ING Banku Śląskim S.A, Dyrektor Departamentu Strategii Segmentowej w Nordea Bank S.A oraz Dyrektor Sprzedaży w LG Petro Banku. Praktyk w zakresie Design Thinking, Canvas, tworzenia kultury organizacyjnej i modeli kompetencyjnych. Obecnie realizuje wsparcie consultingowe i szkoleniowe dla firm.

ŁÓDŹ

Absolwentka designu rynkowego w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje w Centrum Multimedialnym Politechniki Łódzkiej jako redaktor, montażysta, lektor. Honorowy pracownik Studenckiego Radia Żak, członek Studenckiego Klubu Turystycznego PŁazik. Wieloletni organizator Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Turystycznej YAPA. Przygodę z design thinking rozpoczęła na studiach w ASP i postanowiła ją kontynuować w DT4U, gdzie zajęła się promocją. W wolnym czasie czyta literaturę faktu – reportaże, biografie i książki związane z designem i socjologią. Interesuje się historią kabaretu, lubi rysować, rozmawiać i słuchać muzyki.
Na czas DT Weeku dołączyła do zespołu zajmującego się social media.

ŁÓDŹ

Dorota Bociąga – pomysłodawca i twórca DT4U – Design Thinking Workspace – przestrzeni kreatywnego rozwiązywania zagadnień problemowych w wykorzystaniem metodyki design thinking w Politechnice Łódzkiej. Swoją wiedzę i pierwsze doświadczenia z DT zdobyła w Hasso Plattner Institute of Design na Uniwersytecie Stanforda (USA). Od 2012 roku poprzez ciągłą praktykę rozwija swój warsztat w zakresie DT oraz ogólnie pojętego myślenia projektowego. Obecnie kieruje międzynarodowym projektem DiamonDT (www.diamondt.eu), którego celem jest rozwój innowacyjnej dydaktyki.
Jako certyfikowany trener specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu design thinking, efektywnych form kształcenia, zarządzania projektami B+R oraz komercjalizacji wyrobów medycznych.
Na co dzień – adiunkt PŁ oraz wykładowca Łódzkiej Szkoły Filmowej. Poza DT, zarówno dydaktycznie jak i naukowo-badawczo, zajmuje się inżynierią biomedyczną. W tym obszarze jest autorem opracowań naukowych, współautorem patentów i wdrożeń.

Gdzie?

DT4U Design Thinking Workspace, Politechnika Łódzka, Fabryka Inżynierów XXI Wieku

ul. Stefanowskiego 1/15, Budynek A18, I piętro, sala 103

 

Art Incubator

ul. Tymienieckiego 3

 

Lokal

aleja Leona Schillera 13

 

Dla Kogo?

Efektywne metody kształcenia – metody projektowe – design thinking – na czym to polega?

kadra zarządzająca Politechniki Łódzkiej

 

Empatia jako kluczowy element Design Thinking

studenci

 

Design thinking – skuteczny sposób na projektowanie innowacji

wszyscy chętni

 

Łódzkie Design Thinking BarCamp

WSZYSCY CHĘTNI!

 

Kontakt

Anna Laska

693 257 244

anna.barbara.laska@gmail.com

DT4U Design Thinking Workspace, Politechnika Łódzka, Fabryka Inżynierów XXI Wieku

DT4U Design Thinking Workspace, Politechnika Łódzka, Fabryka Inżynierów XXI Wieku

 

Art Incubator

Lokal

GŁÓWNY ORGANIZATOR

PARTNER WIODĄCY

POZOSTALI PARTNERZY

Share This