POZNAŃ

13.05.2017

Gdzie biznes spotyka się z nauką

13 maja 2017 roku w Poznaniu odbyły się całodniowe warsztaty pn. “Projektowanie systemów motywacyjnych dla pokolenia Millenialsów”. Warsztaty organizowane były przez Stowarzyszenie TOP500 Innovators, przy współpracy m.in. Politechniki Poznańskiej – Wydziału Inżynierii Zarządzania w ramach inicjatywy Akcelerator Wiedzy Technicznej® oraz
z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Chętnych na udział w warsztatach było więcej niż planowano. O godzinie 9.00 rano studenci poznańskich uczelni oraz przedstawiciele przedsiębiorstw z Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej rozpoczęli kreatywną pracę w czterech grupach. Przez blisko 6 godzin próbowano znaleźć sposób na pogodzenie wysokich oczekiwań stawianych pracodawcom przez młode pokolenie pracowników wchodzących na rynek pracy, a możliwościami ich realnego spełnienia i zrozumienia potrzeb pokolenia Millenialsów przez pracowników działów HR największych wielkopolskich firm.

– Cztery bardzo zróżnicowane zespoły po wymianie spostrzeżeń i doświadczeń, budowały projekt który miał być rozwiązaniem na drodze komunikacji miedzy pokoleniem Millenialsów i pracodawcami mówi dr inż. Magdalena Graczyk – Kucharska – z Wydziału Inżynierii Zarządzania na Politechnice Poznańskiej. – Tematy jakie zostały poruszone zaskakiwały czasami nas wszystkich – mówi dr inż. Marek Goliński z Wydziału Inżynierii Zarządzania na Politechnice Poznańskiej – Zgodnie przyznaliśmy, że takie spotkania, praca w grupie i dialog jest potrzebny.

Jednym z najciekawszych rozwiązań, które zaprojektowano podczas Design Thinking Week w Poznaniu była gra zespołowa, której celem było usprawnienie komunikacji między wszystkimi pracownikami w firmie zwłaszcza młodym pokoleniem nowych pracowników. Wypracowany pomysł ma być odpowiedzią na problemy m.in. konfliktów, z brakiem komunikacji „face to face”, konstruktywną dyskusją czy budowaniem otwartej postawy pracowników.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają wyniki warsztatów w formie raportu z badań. Warsztaty prowadzone były przez wykładowców Politechniki Poznańskiej, Wydziału Inżynierii Zarządzania, którzy są zaangażowani w inicjatywę Akcelerator Wiedzy Technicznej®: dr inż. Maciej Szafrański, dr inż. Marek Goliński, dr inż. Małgorzata Spychała i dr inż. Magdalena Graczyk – Kucharska.

Organizatorzy: Politechnika Poznańska – Wydział Inżynierii Zarządzania – Akcelerator Wiedzy Technicznej®, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, You Nick Mint, Expansio, turkusowystartup.pl. Sponsorem wydarzenia była firma Mahle Behr Ostrów Wielkopolski.

ZAPRASZALI

LABEL1

POZNAŃ

Inicjatorka, współorganizatorka oraz współprowadząca Design Thinking Week w Poznaniu od 2014 roku. Zawodowo związana z Politechniką Poznańską jako pracownik naukowy i wykładowca w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Uczestniczka stażu TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie poznała m.in. tajniki wiedzy i praktycznego zastosowania design thinking. Stażystka i stypendystka Matej Bel University Banska Bystrica oraz NHL Hogeschool Leeuwarden. Interesuje się kreatywnym tworzeniem rozwiązań w obszarze IT w tym w szczególności aplikacji, inteligentnym miastem, inteligentnymi organizacjami oraz wdrażaniem rozwiązań informatycznych. Współpracuje z uczelniami w kraju i z zza granicy w ramach realizowanych projektów m.in. z Finlandią, Słowacją czy Słowenią. Obecnie współpracuje w tworzeniu Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej kluczowych firm w regionie. Organizuje i prowadzi warsztaty dla wielkopolskich firm m.in. „Kompetencje przyszłości motorem innowacji”.

POZNAŃ

Starszy specjalista w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Dyrektor ds. transferu technologii w spółce TechInnowacje. Absolwent UAM w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej oraz programu TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, USA. Broker rozwiązań IT, założyciel kilku spółek i stowarzyszeń. Współautor projektów HPC4Poland, SymbIoTe, Internet Innovation Hub. Współzałożyciel Future Coworking Lab. Prowadzący warsztaty service design i żywe laboratoria. Członek zarządu European Network of Living Labs. Współzałożyciel i koordynator Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego.

POZNAŃ

Klaudyna Bogurska-Matys jest absolwentką studiów w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, gdzie próbowała swoich sił jako dziennikarz prasowy i internetowy pracując dla takich tytułów jak Gazeta Poznańska, Głos Wielkopolski i portal poznan.naszemiasto.pl, ale także odbywała prestiżową praktykę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Departamencie Promocji. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, gdzie swoją uwagę poświęcała nieruchomościom, w tym zarządzaniu nimi. Od trzech lat jest doktorantką na Wydziale Inżynierii Zarządzania przy Politechnice Poznańskiej. Na co dzień pracuje w zespole ds. relacji w projekcie Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska oraz jest odpowiedzialna za działania związane z upowszechnianiem projektu „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów”, w ramach programu Erasmus+.

POZNAŃ

Małgorzata Spychała jest doktorem nauk technicznych, adiunktem Politechniki Poznańskiej (2006). Prowadzi wykłady z zarzadzania zasobami ludzkimi, systemów motywacyjnych, doradztwa zawodowego, komunikacji interpersonalnej i negocjacji. W obszarze naukowym zajmuje się badaniem kompetencji zawodowych (technicznych i społecznych)  pracowników i menedżerów w różnych organizacjach. Szczególnie interesują ją kompetencje menedżera przyszłości oraz metody doskonalenia tych kompetencji. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów oraz 4 monografii. Prowadzi warsztaty dotyczące systemów motywacyjnych różnych grup społecznych oraz pracy zespołowej, kreatywnego myślenia.

POZNAŃ

Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Współtwórca inicjatywy Akceleratora Wiedzy Technicznej® na tej samej uczelni, która odnosi się do przyspieszania nabywania kompetencji i promocji nauki w Polsce. Inicjator i współrealizator kilku projektów naukowo-badawczych m.in. w obszarze smart cities. Współtworzył strategię i działania dotyczące wdrażania aplikacji internetowej pozwalającej na rekrutację pracodawców, pracowników i stażystów oraz wymianę informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje na wielkopolskim rynku pracy. Ekspert w zakresie utrzymywania relacji z kluczowymi pracodawcami w regionie i analizy rynku. Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych w obszarze zarządzania personelem. Kieruje trzema studiami podyplomowymi.

POZNAŃ

Pracuje w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Członek zarządu poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników w Polsce. Współtwórca inicjatywy na Politechnice Poznańskiej pn. Akcelerator Wiedzy Technicznej® (AWT®). Inicjator, realizator i kierownik kilku projektów krajowych i międzynarodowych, w tym innowacyjnych i wdrożeniowych, na łączną sumę blisko 100 mln PLN. Aktywny działacz w obszarach dostosowania systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy i promocji nauki. Interesuje się problemami rachunkowości zarządczej, zarządzania jakością, w szczególności ekonomiką jakości, a także zarządzaniem wiedzą. Współuczestniczy w projektowaniu, wdrażaniu i rozwoju systemów informatycznych oraz modeli współpracy biznesu i szkolnictwa tworzonych w projektach. Ekspert w obszarze akceleracji nabywania kompetencji. Autor i redaktor kilku monografii i kilkudziesięciu publikacji naukowych. Aktywnie współpracuje ze studentami i kołami naukowymi Wydziału Inżynierii Zarządzania.

POZNAŃ

Otrzymał tytuł magistra informatyki na Politechnice Poznańskiej w 2012 roku. Jego praca magisterska opisuje innowacyjną metodę szacowania poboru mocy przez serwery HPC i otrzymała wiele nagród. Jego badania skupiają się na efektywności energetycznej w systemach obliczeniowych. Współpracuje z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym – aktywnie brał udział w wielu narodowych i międzynarodowych projektach naukowych, takich jak CoolEmAll, COST Action IC0804, FiPS, M2DC.

Obecnie skupia się na komercjalizacji badań naukowych. Jest współzałożycielem startupu Grinfinity, oferującego narzędzia do efektywności energetycznej w infrastrukturze IT. Mateusz jest absolwentem programu TOP 500 Innovators, w ramach którego odbył 9-tygodniowy staż na Uniwersytetach Cambridge oraz Oxford. Zakres programu dotyczył komercjalizacji badań naukowych, innowacyjnej przedsiębiorczości oraz zarządzania biznesem.

POZNAŃ

Menedżer inwestycyjny w funduszu venture capital YouNick Mint. Na co dzień zajmuje się scoutingiem projektów naukowych, które mają potencjał do komercjalizacji. Współpracuje z twórcami w zakresie dopasowania produktów do potrzeb klientów, wypracowania modelu biznesowego, strategii wejścia na rynek. W Younick zajmuje się także wsparciem spółek portfelowych kładąc nacisk na potrzeby klientów, a nie na analizowanie excelowskich arkuszy.

Wcześniej związany z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, gdzie utworzył fundusz zalążkowy, który zainwestował w 13 spółek technologicznych (największe sukcesy odnoszą PhotoHiTech, IC Solutions), nadzorował projekty doradcze z zakresu badania kultury innowacyjnej w przedsiębiorstwach i wymiany między młodymi i doświadczonymi przedsiębiorcami w ramach programu Erasmus For Young Entrepreneurs.

Absolwent programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, gdzie rozwinął wiedzę z zakresu design thinking.  W wolnych chwilach stara się pokonywać „życiówki” na długich dystansach.

Gdzie?

FutureLab Przestrzeń Współpracy PCSS

ul. Zwierzyniecka 20, Poznań

Dla Kogo?

Dla studentów oraz wielkopolskich przedsiębiorców

Kontakt

Magdalena Graczyk – Kucharska

668 845 120

m.w.graczyk@gmail.com

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

PARTNERZY

Share This