Nasi specjaliści

LABEL1

KRAKÓW

Anglistka z wykształcenia, niepoprawna kreatywna optymistka z wyboru. Od początku kariery zawodowej związana z projektowaniem i optymalizacją usług, aktualnie pracuje jako metodyk materiałów treningowych (Instructional Designer) rozwija środowisko design thinking w Krakowie. W pracy zawodowej korzysta z dobrodziejstw metodologii design thinking oraz LEAN, łącząc powyższe z doświadczeniem nauczycielskim i projektowym. Dodatkowo czynnie działa w Fundacji Laboratorium Innowacji i Kreatywności (FLIK, dawniej Creative Cracow) współorganizując projekty społeczne, szkolenia i warsztaty kreatywne.

KRAKÓW

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Informatyka i Ekonometria na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2000) oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2010).

Uczestnik Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization” na Uniwersytecie Stanforda (2013) oraz zagranicznych staży na Cambridge University, Imperial College, Innovation and Technology Transfer Centre of Andalusia. Członek Stowarzyszenia TOP 500 Innovators.

Od 2002 roku pracuje dla Politechniki Krakowskiej. Specjalizuje się w ewaluacji rynkowej technologii i komercjalizacji wiedzy wypracowanej na uczelni. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów związanych z wdrażaniem innowacji w przemyśle oraz doradztwem dla młodych przedsiębiorców.

Współzałożyciel INTECH PK – spółki celowej Politechniki Krakowskiej, gdzie od 2016 roku piastuje funkcje wiceprezesa zarządu. Od 2014 r. zaangażowany w powoływanie spółek technologicznych i zarządzanie własnością intelektualną uczelni.

Współtwórca i animator „caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk”, cyklu praktycznych warsztatów opartych na metodykach design thinking i business model canvas, w ramach których interdyscyplinarne zespoły pracują nad rozwiązaniem konkretnych problemów naukowych, biznesowych i społecznych w celu wypracowania prototypów nowych produktów i usług.

Współorganizator krakowskiej odsłony DT Week, Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji oraz koordynator Dni Wynalazków na PK. Ekspert w zakresie wprowadzania na rynek zagraniczny produktów i usług w ramach programu Cybersec Accelerator realizowanego na rzecz firm z Małopolski.

Prywatnie – entuzjasta rockowej alternatywy i podróży na wschodnie rubieże.

KRAKÓW

Izabela Paluch

Manager z ponad 20-letnim doświadczenie w działalności rynkowej i przedsięwzięciach biznesowych – jako dyrektor handlowy w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach odpowiadała za strategie rozwoju, wyniki finansowe, budowanie sieci sprzedaży produktów i usług oraz wdrożenia nowych technologii.

Z Politechniką Krakowską związana zawodowo od 2011 r. – jest twórcą koncepcji organizacyjnej spółki celowej INTECH PK sp. z o.o. , w której od 2014 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu.Specjalizuje się w transferze technologii i komercjalizacji wiedzy, w szczególności w drodze aportu, licencji lub sprzedaży technologii oraz w zakładaniu spółek technologicznych.

Chętnie angażuje się w społeczne inicjatywy, wspiera innych i dzieli się wiedzą:

  • Współtwórca inicjatywy „caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk” cyklu praktycznych warsztatów opartych na metodykach design thinking i business model canvas.
  • Współorganizatorka Dnia Wynalazków na PK, Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji PAMI oraz krakowskiej odsłony DTWeek.
  • Mentorka w pierwszej polskiej inicjatywie start-upowej dla kobiet „Girls go start-up! Academy!” (Fundacja Edukacyjna Perspektywy, 2016).
  • Mentorka w antysmogowym akceleracyjnym bootcampie „Smogathon” (2015, 2016).
  • Ekspertka w programie „Cybersec Accelerator” (Instytut Kościuszki, 2016-17), który pomaga w ekspansji na rynki zagraniczne start’upom tworzącym rozwiązania w sektorze cyberbezpieczeństwa.
  • Członek Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej.
  • Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia TOP 500 Innovators – interdyscyplinarnej platformy współpracy nauki i biznesu.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001) oraz studiów podyplomowych „Szkoła Biznesu – Institute of Business Studies” na Politechnice Krakowskiej (partner Central Connecticut State University, USA) i „Profesjonalny kierownik projektów naukowo-badawczych” na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Laureatka prestiżowego Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization” realizowanego na Uniwersytecie Stanforda, USA (2013).

W życiu prywatnym, podobnie jak w zawodowym chętnie podejmuje nowe wyzwania. Nie gardzi dobrą książką, lubi podróże w nieznane oraz wędrówki po rodzinnym Beskidzie Małym.

SZCZECIN

Dyrektor Centrum Transferu Technologii Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie, absolwentka anglistyki, ekonomii menedżerskiej i studiów podyplomowych z IPR, laureatka programu MNiSW Top 500 Innovators realizowanego na Uniwersytecie Stanforda.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów, zarządzaniu badaniami naukowymi i komercjalizacji ich wyników, organizacji dużych i małych wydarzeń, nauczaniu języka angielskiego oraz tłumaczeniach.

Współorganizatorka DT Week 2014 i 2015. Uczestniczka wizyty studyjnej w Hasso-Plattner-Institut School of Design Thinking w Poczdamie oraz kursów Stanford d.school Design Thinking Active Lab i IDEO Human-Centered Design. Autorka publikacji m.in. nt. wynalazczości, innowacyjności oraz wykorzystania heurystyki w rozwiązywaniu problemów.

Prywatnie lubi ciszę i przyrodę oraz podróże i rękodzieło. Humanistka choć stąpająca po ziemi i bardzo dobrze zorganizowana. Zainteresowana wynalazczością i inwentyką.

SZCZECIN

Naukowiec, wynalazca, certyfikowany inżynier niezawodności, oficer mechanik okrętowy. Redaktor naczelny Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie.

Laureat programu MNiSW Top 500 Innovators realizowanego na Uniwersytecie Stanforda, członek Europejskiego Stowarzyszenia TRIZ, PTN Silników Spalinowych, International Group on Reliability, Związku Szlachty Polskiej, egzaminator Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej. Ewaluator kilkudziesięciu projektów B+R m.in. w programach: Horyzont 2020, COST, ERA-NET, PO IR.

Współorganizator DT Week 2014 i 2015. Uczestnik wizyt studyjnych w ośrodkach wykorzystujących DT i PBL: Hasso-Plattner-Institut School of DT w Poczdamie i Aalto University Design Factory w Espoo. Ukończył kursy design thinking, m.in. Stanford d.school Design Thinking Active Lab, IDEO Human-Centered Design. Autor publikacji nt. innowacyjności, wykorzystania heurystyki w rozwiązywaniu problemów.

Zainteresowania: genealogia, filozofia, muzyka (głównie ska i punk), inwentyka.

SZCZECIN

Konsultant ds. innowacji i transferu technologii w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Absolwent finansów i rachunkowości w Szczecinie i Programu Top 500 na Uniwersytecie Stanforda w USA. Aktualnie pracuje nad doktoratem w Katedrze Mikroekonomii WNEiZ US.

Przygodę z kreatywnym rozwojem rozpoczął wcześnie. Na studiach prowadził szkolenia z zakresu komunikacji międzyludzkiej, inteligencji emocjonalnej i osobistej efektywności. Po kilku latach flipchart zamienił na krawat i jako doradca biznesowy projektu Komisji Europejskiej wspiera swoich klientów w zdobywaniu nowych rynków i rozwijaniu innowacyjności.

W design thinking znajduje wszystko co najlepsze z psychologii i ekonomii. Z premedytacją kwestionuje status quo i szuka nowych rozwiązań dla swoich klientów. Specjalizuje się w wykorzystaniu DT do projektowania innowacyjnych modeli biznesowych.

Prywatnie fan gitarowych brzmień i turystyki górskiej, mąż i młody tata.

ZESPÓŁ OGÓLNOPOLSKI

Joanna Szustakiewicz jest praktykiem Design Thinking i projektantką usług posiadającą kilkuletnie doświadczenie projektowe i warsztatowe. Jako Członek Zarządu Stowarzyszenia Top 500 Innovators stworzyła ogólnopolski festiwal Design Thinking Week oraz inicjatywę Design Thinking @ Politechnika Gdańska. Pierwsze szlify DT zdobywała na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. Szczególnie bliskie jest jej wykorzystanie tej metodyki w projektowaniu usług, czym zajmuje się w praktyce w realizowanych projektach i warsztatach oraz w teorii w ramach studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej. Joanna jest laureatką programu stażowego Top 500 Innovators na University of California, Berkeley. Wcześniej przez 4 lata pracy zawodowej zajmowała się transferem technologii z nauki do biznesu. Kreatywność rozumiana jako wolność tworzenia, innowacyjność czyli zmiana na lepsze, działanie na rzecz innych, aktywność i własny rozwój to wartości, które wyznaczają jej drogę od lat.

KATOWICE

Dyrektor działu projektowania usług w CODE Design, gdzie jest zaangażowany w rozwój oferty klientów w oparciu o service design oraz w audyty wzornicze.

Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. z wykorzystania narzędzi procesu design thinking, zarządzania zespołami, projektowania prezentacji multimedialnych oraz z tematu grywalizacji. W 2014 r. i w 2015 r. współorganizował i prowadził warsztaty w ramach lokalnych edycji Design Thinking Week, a w 2015 i 2016 r. w ramach Katowice Service Jam. Współorganizator i koordynator wieczornych spotkań Design Thinking MeetUp Katowice. Od wielu pracuje w obszarach związanych z realizacją projektów finansowanych z Unii Europejskiej.

Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation oraz IPMA D. Ukończył m.in. dwa poziomy szkoły trenerów, a także „Kurs projektowania usług” na ASP w Katowicach oraz „The Greenhouse – service design training” w National Centre for Product Design and Development Research (PDR) w Cardiff.

W wolnych chwilach czyta książki – na zmianę biznesowe i fabularne – słucha muzyki i gra w karty z serii Magic: The Gathering.

ZESPÓŁ OGÓLNOPOLSKI

Kierownik Projektu Design Thinking Week 2017. Urodzona organizatorka o pozytywnym usposobieniu, chętnie pomagająca i włączająca się w różne inicjatywy. W życiu zawodowym przeszła przez szereg skrajnie różnych stanowisk (z obszaru administracji i obsługi klienta) oraz miejsc pracy. Po uczestnictwie w DT Week 2014 stała się entuzjastką metodyki DT, dlatego też wzięła czynny udział w projekcie Laboratorium Integralii w ramach inicjatywy Design Thinking @ Politechnika Gdańska, a rok później została Asystentka Festiwalu DT Week 2015.

Lubi być w ciągłym ruchu zarówno umysłowym, jak i fizycznym. Nie boi się wyzwań, dlatego chętnie je podejmuje, nie zrażając się trudami związanymi z osiągnięciem zamierzonego celu. Podróżniczka, autostopowiczka, paralotniarka. Interesuje się rozwojem osobistym. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

POZNAŃ

Inicjatorka, współorganizatorka oraz współprowadząca Design Thinking Week w Poznaniu od 2014 roku. Zawodowo związana z Politechniką Poznańską jako pracownik naukowy i wykładowca w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Uczestniczka stażu TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie poznała m.in. tajniki wiedzy i praktycznego zastosowania design thinking. Stażystka i stypendystka Matej Bel University Banska Bystrica oraz NHL Hogeschool Leeuwarden. Interesuje się kreatywnym tworzeniem rozwiązań w obszarze IT w tym w szczególności aplikacji, inteligentnym miastem, inteligentnymi organizacjami oraz wdrażaniem rozwiązań informatycznych. Współpracuje z uczelniami w kraju i z zza granicy w ramach realizowanych projektów m.in. z Finlandią, Słowacją czy Słowenią. Obecnie współpracuje w tworzeniu Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej kluczowych firm w regionie. Organizuje i prowadzi warsztaty dla wielkopolskich firm m.in. „Kompetencje przyszłości motorem innowacji”.

LUBLIN

Dr inż. Aneta Tor-Świątek

Liderka DTW 2017 w Lublinie. Adiunkt w Katedrze Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych Politechniki Lubelskiej. Absolwentka Stanford University w ramach programu Top500 Innovators, gdzie została zainspirowana metodą Design Thinking. Inżynier, naukowiec, dydaktyk, innowatorka, wynalazczyni, wielokrotnie nagradzana za swoje rozwiązania na międzynarodowych wystawach wynalazków. Twórca i koordynator Strefy Design Thinking w Lublinie, działającej przy Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych. Moderator warsztatów design thinking, m.in. podczas corocznych Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PAN, Design Thinking Week 2015, Zjazdu Absolwentów Top 500 Innovators 2015, Dni Otwartych Politechniki Lubelskiej oraz warsztatów organizowanych przez Strefę Design Thinking w Lublinie. W zespole DTW odpowiedzialna za koordynację pracy zespołu lokalnego, współpracę z zespołem ogólnopolskim, kontakt z mediami i partnerem strategicznym, przygotowanie merytoryczne i prowadzenie warsztatów.

LUBLIN

Natalia Rapa

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki twórczości. Ponoć, skuteczny futurolog innowacji w obszarze edukacji. Posiada sześcioletnie doświadczenie dydaktyczno-badawcze w zakresie innowacyjnej edukacji rozszerzone o kontekst zagraniczny (USA, Finlandia). Metodologii myślenia projektowego uczyła się od osób tworzących na co dzień świat Walta Disneya. Z jednej strony – moderator pracy kreatywnej, a z drugiej – facylitator/edukator kreatywności. Zarówno w sposób naukowy, jak i popularnonaukowy pisze o edukacji innowacyjnej oraz metodologiach pracy kreatywnej. Na co dzień walczy z wyłącznym sprowadzaniem myślenia kreatywnego do pomysłowości (#ideator) oraz aktywności artystycznej (#art bias). Na swoim koncie posiada szereg projektów z zakresu metodologii pracy kreatywnej dla sektora edukacji (od przedszkola po uniwersytet) oraz naukowo-badawczego. Od samego początku związana z ideą Festiwalu Design Thinkingu w Lublinie. W zespole,  poza opracowaniem konceptu merytorycznego prelekcji i warsztatów,  koordynuje współprace z partnerami zewnętrznymi Festiwalu na poziomie lokalnym.
Kontakt: rapanataliapl@gmail.com
LUBLIN

Dyplom magistra chemii otrzymał w roku 1997 na Uniwersytecie im. I. Franka we Lwowie, a stopień doktora w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie w roku 2004. Po zakończeniu stażu podoktorskiego, w latach 2004-2006 na uniwersytecie Queens w Kanadzie, powrócił do Polski gdzie został zatrudniony na stanowisku adiunkta na UMCS. Opublikował ponad 40 publikacji naukowych, był współautorem książek oraz rozdziałów, jest członkiem IUPAC: oddziału Chemii Organicznej i Biomolekularnej również komitetów Zielonej Chemii oraz CHEMRAWN, pracował na rzecz sekcji heterocyklicznej czasopisma SYNFACTS. Od 2014 roku jest edytorem naczelnym czasopisma Current Chemistry Letters. W 2013 roku w ramach programu szkoleniowego Top500 Inovators, zgłębiał swoją wiedzę i szlifował umiejętności z zakresu twórczego myślenia, innowacyjności oraz przywództwa na Uniwersytecie Stanforda. W wolnym czasie interesuje się fotografią oraz filozofią i popularyzacją nauki i edukacji. Jego zadania w zespole to kontakt ze sponsorami, moderacja warsztatów.

POZNAŃ

Starszy specjalista w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Dyrektor ds. transferu technologii w spółce TechInnowacje. Absolwent UAM w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej oraz programu TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, USA. Broker rozwiązań IT, założyciel kilku spółek i stowarzyszeń. Współautor projektów HPC4Poland, SymbIoTe, Internet Innovation Hub. Współzałożyciel Future Coworking Lab. Prowadzący warsztaty service design i żywe laboratoria. Członek zarządu European Network of Living Labs. Współzałożyciel i koordynator Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego.

KRAKÓW

Student Socjologii, ma szczęście do ludzi.

I własnie z nimi był przez parę lat w programie KGP „Profilaktyka a Ty” gdzie współorganizował warsztaty dla kilku tysięcy młodych, zdolnych ludzi. Grafik-hobbysta. Były wolontariusz tczewskiej Fundacji Pokolenia. Działa w AGH Racing, Komisji ds. Informacji i Promocji URSS, Kole Studentów Socjologii AGH.

W wolnych chwilach gotuje Zupę na Plantach

CZĘSTOCHOWA

Doktorantka IV roku w dyscyplinie Metalurgia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. W pracy naukowej skupia się na badaniach w zakresie wpływu mikrosegregacji na zmiany strukturalne w odlewach wieloskładnikowych.

Przygodę z design thinking rozpoczęła w kole naukowym. Na festiwalu Design Thinkig Week 2015 Częstochowa zadebiutowała w roli trenera i organizatora. Czynnie bierze udział w różnego rodzaju konferencjach, warsztatach i szkoleniach. Jako przewodnicząca Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Częstochowskiej działa na rzecz społeczności doktorantów. Uczestniczka programu Erasmus+ w Czechach. Członek Stowarzyszenia Krav Maga Polska.

Z zamiłowania podróżniczka-couchsurferka. W wolnych chwilach spotyka się ze znajomymi i uczy się włoskiego.

CZĘSTOCHOWA

Doktorantka I roku w dyscyplinie Inżynieria Środowiska na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Wcześniej – magister biotechnologii. Uczestniczyła w DTweek w 2015 roku i od tego momentu poszerza swoją wiedzę nt. metodologii design thinking. Lubi przebywać na ciekawych szkoleniach. Obecnie zajmuje się badaniami na temat kompozytów biodegradowalnych, ich właściwości oraz zdolności do kompostowania. Oprócz tego interesuje się tańcem towarzyskim, kulturą grecką oraz wędrówkami górskimi.

CZĘSTOCHOWA

Marta Piątek, studentka kierunku Energetyka na Politechnice Częstochowskiej. Działa jako członek kół naukowych, a także jako osoba niezrzeszona. W życiu kieruje się zasadą „Najlepszy czas na działanie jest teraz”.
Interesuje się budownictwem pasywnym i energooszczędnym, efektywnością energetyczną i społeczną odpowiedzialnością za poszanowanie energii i odpowiednie nią zarządzanie. Prowadzi bloga, na którym zachęca do racjonalnego korzystania z energii i jej oszczędzania.
W wolnych chwilach lubi czytać książki, jeździć na rowerze i rolkach, a także uczyć się języków obcych, głównie angielskiego.
Z tematyką design thinking związana od 2014, kiedy to zainteresowała się tematem uczestnicząc w warsztatach w ramach Design Thinking Week.

GDYNIA

W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia – Strefie Startup wspiera obszary design thinking oraz komercjalizacji badań naukowych. Odpowiedzialna m.in. za cykl spotkań dla studentów oraz naukowców – http://ppnt.pl/pl/startup

GDYNIA

Eliza Mrozowska-Rozwadowska od ponad dekady związana z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Gdynia. Przez 7 lat odpowiedzialna za przygotowywanie oraz realizację krajowych i międzynarodowych projektów unijnych. W 2013 roku odpowiedzialna za opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju nowo powstałej, w ramach Parku, Strefy Startup Gdynia, w której do dziś wspiera startupy, początkujących przedsiębiorców oraz studentów, w przejściu od pomysłu do wartościowego rozwiązania biznesowego. Inicjatorka programu akceleracji Startups Wanted. Członek zespołów oceniających projekty biznesowe.

Design thinking stanowi nieodłączny element oferty Strefy Startup Gdynia w zakresie wsparcia firm, szczególnie tych znajdujących się w początkowej fazie rozwoju – http://ppnt.pl/pl/startup

LUBLIN

Biolog i biochemik od 2002 roku związana z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w biokatalizie enzymatycznej na potrzeby białej biotechnologii, a w szczególności poszukuje nowych związków chemicznych otrzymanych za pomocą enzymów oksydoredukcyjnych, a więc w sposób przyjazny środowisku naturalnemu. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Ventures, 2008) oraz Programu TOP 500 Innovators (grupa 35.13 Berkeley, 2015). Członkini Stowarzyszenia TOP 500 Innovators oraz Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W zespole odpowiada za pomoc moderatorom podczas warsztatów, sprawy organizacyjne, opieka nad uczestnikami.

LUBLIN

Absolwentka studiów biologicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie uczestniczka studiów doktoranckich z zakresu biotechnologii w Zakładzie Biochemii UMCS. Jej praca naukowa związana jest z otrzymywaniem zmodyfikowanych materiałów biomedycznych za pomocą naturalnych i syntetycznych inhibitorów proteaz serynowych oraz analizą właściwości biologicznych i fizyko-chemicznych zmodyfikowanych biomateriałów. Lubi, kiedy praca przynosi jej radość i satysfakcję z tworzenia nowych rzeczy. Miłośniczka książek i przyrody. W zespole odpowiada za pomoc moderatorom podczas warsztatów, sprawy organizacyjne, opieka nad uczestnikami.

LUBLIN

Doktorantka w Zakładzie Biochemii, Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół grzybów rozkładających drewno i wydzielanych przez nich cząsteczek biologicznych. Rozpoczynając pracę naukową zajmowała się tematyką wytwarzania polisacharydów zewnątrzkomórkowych w hodowlach grzybów wyższych. Obecnie, jej praca badawcza dotyczy zastosowania zewnątrzkomórkowych enzymów grzybowych w procesie syntezy barwników oraz rozkładu zanieczyszczeń środowiska w postaci barwników syntetycznych oraz farmaceutyków. Badania te, prowadzi w ramach pracy doktorskiej oraz na potrzeby realizacji projektu, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 9. W zespole odpowiada za pomoc moderatorom podczas warsztatów, sprawy organizacyjne, opieka nad uczestnikami.

LUBLIN

Doktorantka w Zakładzie Biochemii Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W pracy naukowej zajmuje się otrzymywaniem polimerów zewnątrzkomórkowych z hodowli bakteryjnych. Prowadzone przez nią badania mają na celu poszerzenie wiedzy z zakresu oddziaływań zachodzących między mikroorganizmami a środowiskiem zewnętrznym, właściwości fizyko-chemicznych egzopolimerów wytwarzanych przez wybrane szczepy bakteryjne oraz ich możliwymi zastosowaniami w przemyśle.

Pracę badawczą łączy z działalnością popularyzatorską na Wydziale Biologii i Biotechnologii (udział w organizacji Nocy Biologów, Dni Otwartych UMCS i Konkursu Biochemicznego) oraz w ramach lokalnych inicjatyw (projekt Objazdowy Festiwal Nauki czyli nauka bez barier, Lubelski Festiwal Nauki). W zespole odpowiada za pomoc moderatorom podczas warsztatów, sprawy organizacyjne, opieka nad uczestnikami.

 

LUBLIN

Studentka Kreatywności Społecznej oraz Informacji w e-społeczeństwie na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wiceprzewodnicząca dwóch kół naukowych oraz członek Samorządu Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Pasjonatka aktywności społecznej i odkrywania nowych rozwiązań.  Posiada umiejętność zarządzania czasem i sobą, jak również pracą zespołu. Jej otwarty katalog zainteresowań zawiera kreatywność, kulturę, nowoczesne technologie, social media, nowoczesne techniki edukacji. Z radością i zaciekawieniem buduje swoje doświadczenie. W zespole odpowiada za oprawę fotograficzną, wizualizację i aktualizację strony internetowej zespołu lubelskiego.

LUBLIN

Naukowiec, wynalazca, dydaktyk, pasjonat Design Thinking. Absolwent programu Top500 Innovators 40.8 (Uniwersytet Stanforda, jesień 2013). Od tego czasu kilkakrotnie organizował i prowadził warsztaty z wykorzystaniem metodyki DT. Waldemar pracuje, jako adiunkt na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Głównym obszarem jego działalności naukowej i dydaktycznej jest zastosowanie innowacyjnych metod pomiarowych w badaniach geomorfologicznych, szczególnie na obszarach trudnodostępnych. Przez wiele lat realizował projekty badawcze z tego zakresu w Arktyce. Jest autorem urządzenia RBT opatentowanego w UP RP i EPO.  W zespole odpowiedzialny za utrzymanie relacji z podmiotami zewnętrznymi wydarzenia i sprawy organizacyjne.

ŁÓDŹ

Doktorantka w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej. Design Thinking zainteresowała się na poważnie 3 lata temu i dołączyła do grupy DT4U. Warsztaty, szkolenia, projekty, w Polsce i zagranicą – swoje portfolio sukcesywnie wzbogaca o nowe doświadczenia! Najbardziej wartościowe okazały się intensywne kursy w Ivey Business School w Kanadzie (w ramach ministerialnego programu Transformation.doc) i „DT MasterClass for Tutors” w DTLab UiT w Norwegii. Aktualnie z zaangażowaniem realizuje międzynarodowy projekt „DiamonDT: Development of Innovative AcadeMy ON the basis of DT teaching” stworzony przez zespół DT4U, prowadzi szkolenia w ramach Programu Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze ICT oraz angażuje się w wiele inicjatyw. Najchętniej podróżuje po świecie, aktywnie spędza czas i przebywa w towarzystwie kreatywnych LUDZI!!

ŁÓDŹ

Naukowiec, dydaktyk, szkoleniowiec, pasjonat Design Thinking. Współtwórca pracowni DT4U w Politechnice Łódzkiej. Na co dzień adiunkt w Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ. Absolwent programu Top500 Innovators. Od 2013 roku Robert zajmuje się warsztatami oraz szkoleniami z wykorzystaniem metodyki DT. Jego głównym obszarem działalności naukowej i dydaktycznej są rozwiązania informatyczne dla przemysłowych systemów diagnostyki. W szczególności są to systemy kontroli przepływów wielofazowych oraz grawitacyjnych, oparte na metodzie tomografii elektrycznej. W wolnych chwilach Robert poświęca się swoim pasjom: fotografii, muzyce elektronicznej oraz modelarstwu lotniczemu RC.

ŁÓDŹ

Jej przygoda z Design Thinking rozpoczęła się od… udziału w DT Week 2014. Krótko po tym wydarzeniu dołączyła do zespołu DT4U działającego w Politechnice Łódzkiej. Swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu DT rozwijała biorąc udział w krajowych i międzynarodowych szkoleniach, m.in. „DT Masterclass for tutors” w Tromso UiT the Arctic University of Norway. W ramach działalności w zespole DT4U prowadziła liczne warsztaty dla studentów i nauczycieli dotyczące metodyki DT. W działalności dydaktycznej realizuje również projekty z wykorzystaniem elementów DT. W pracy naukowej zajmuje się technologiami wytwarzania elastycznych ogniw fotowoltaicznych oraz ich integracją z elementami użytkowymi. Od 2014 roku jest adiunktem w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki Łódzkiej. W czasie wolnym latem jeździ na rowerze, zimą na snowboardzie, podróżuje, biega i trenuje fitness.

ŁÓDŹ

Krzysztof Jastrzębski jest doktorantem w Instytucie Inżynierii Materiałowej PŁ. W ramach pracy naukowej wytwarza powłoki ochronne na implanty medyczne. Swoją przygodę z Design Thinking rozpoczął w 2013 roku, kiedy to pomagał współtworzyć pracownię DT4U na Wydziale Mechanicznym PŁ. Krzysztof prowadzi zajęcia z Design Thinking na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej oraz czynnie działa w międzynarodowym projekcie DiamonDT w ramach programu Erasmus+ oraz Programie Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze ICT. Swoją znajomość z zakresu metodologii DT oraz umiejętności miękkich poszerzał na warsztatach i szkoleniach organizowanych na terenie naszego kraju i poza jego granicami (np. na University of Alberta w Kanadzie czy Arctic University of Norway w Tromso).

ŁÓDŹ

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (Marketing polityczny i medialny). Od 2007 r. pracuje jako adiunkt na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Pełni też funkcję Prodziekana ds. Kształcenia. W działalności naukowej koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z zarządzaniem kapitałem intelektualnym oraz zarządzaniem marką. Aktywnie bierze udział w realizacji projektów europejskich. W ramach programu MNiSW Top 500 Innovators odbyła staż na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Współtwórca pierwszej w Łodzi pracowni kreatywnego rozwiązywania problemów metodologią Design Thinking – DT4U. Jest trenerem w Interdyscyplinarnej Szkole Innowacji PŁ. Od 2014 roku czynnie uczestniczy w życiu społecznym mieszkańców Łodzi jako Radna Rady Miejskiej. Jest wiceprzewodniczącą Komisji Promocji Miasta i współpracy z zagranicą oraz Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska.

ŁÓDŹ

W 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka i rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta w Politechnice Łódzkiej, gdzie dzieli się swoją pasją do sztucznej inteligencji ze studentami z całego świata. Badania prowadzone przez dr inż. Dorotę Kamińską dotyczą głównie przetwarzania sygnałów biomedycznych (sygnał mowy, analiza obrazu oraz sygnał EEG). Są to działania o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na opracowanie oryginalnych, innowacyjnych rozwiązań. Wszystkie prowadzone przez nią projekty są multidyscyplinarne, przy których współpracuje m.in. z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Instytutem Zdrowia Człowieka w Uniejowie. Praktyczne zastosowanie i multidyscyplinarne grupy badawcze wzbudziły jej fascynację metodyką Design Thinking, z którą spotkała się po raz pierwszy na projekcie POLE w Zurychu. W ramach programu MNiSW Top 500 Innovators w 2015 r. odbyła staż na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

ŁÓDŹ

Aleksandra Jastrzębska jest doktorantką na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. W codziennej pracy naukowej zajmuje się biomateriałami oraz badaniami mikrobiologicznymi powłok na implanty. Jej przygoda z design thinking rozpoczęła się w roku 2013, gdzie współprojektowała i pomagała urządzić przestrzeń do kreatywnego rozwiązywania problemów inżynierskich (DT4U). W roku 2015 jako absolwentka programu Transformation.doc zainicjowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyjechała na 2-tygodniowe szkolenie do Lund University w Szwecji, gdzie zdobywała doświadczenie z zakresu przedsiębiorczości, zakładania start-upów, tworzenia innowacji oraz projektowania produktów i usług. Czynnie bierze udział w wielu warsztatach i szkoleniach, zarówno jako uczestnik, jak i osoba prowadząca. Działa w międzynarodowym projekcie DiamonDT w ramach programu Erasmus+ oraz Programie Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze ICT.

ŁÓDŹ

Jest Francuzem, który od kilku lat pracuje w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Na co dzień zajmuje się badaniem tomografii komputerowej materiałów sypkich i konstrukcyjnych oraz przetwarzaniem obrazów 3D. Od trzech lat prowadzi warsztaty Design Thinking w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (IFE) i dostrzega ogromny potencjał tej metody! Widzi zmianę mentalności i wzrost kreatywności studentów w trakcie przechodzenia przez proces DT.

ŁÓDŹ

Od kilku lat związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w roli głównego specjalisty ds. marketingu, brand managera odpowiedzialnego za promowanie idei design thinking oraz rozwój marki „Promuje Łódzkie”. Doświadczony moderator design thinking, trener, praktyk. Włącza się w wiele inicjatyw i projektów, w tym między innymi: Festiwal Myślenia Projektowego, Europejskie Forum Gospodarcze, Global Service Jam, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Łódź Design Festival, Lodz Go! – Kreatywna Przedsiębiorczość, Biznes Up – Biznes zaprojektowany, Design Thinking Week. Jest pomysłodawcą pierwszego w Polsce „Łódzkie Design Thinking BarCamp” – cyklicznego wydarzenia integrującego społeczności kreatywne. Wierzy, że dzięki design thinking&doing można zaprojektować sukces i skutecznie budować przewagę w każdej dziedzinie. Prowadzi bloga tematycznego (www.dt.lodzkie.pl), dzieli się wiedzą na www.facebook.com/lodzkiepromujedesignthinking/

ŁÓDŹ

Od ponad 15 lat związany z branżą finansową. Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia strategii, modeli biznesowych, segmentacji, zarzadzania produktem oraz przeprowadzania zmian w organizacji. Swoje doświadczenie zdobył jako Dyrektor Departamentu Rachunków Płatności i Kart w ING Banku Śląskim S.A, Dyrektor Departamentu Strategii Segmentowej w Nordea Bank S.A oraz Dyrektor Sprzedaży w LG Petro Banku. Praktyk w zakresie Design Thinking, Canvas, tworzenia kultury organizacyjnej i modeli kompetencyjnych. Obecnie realizuje wsparcie consultingowe i szkoleniowe dla firm.

GDAŃSK
Lider DTW Trójmiasto

Menedżer projektów w branży motoryzacyjnej.
Doktorant Politechniki Gdańskiej (tematyka badawcza: projektowanie usług).
Wykładowca, szkoleniowiec oraz doradca w tematyce projektowania usług, Design Thinking oraz zarządzania projektami.

Przewodniczący Rady Pomorskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska. Od 9 lat związany z Zarządzaniem Projektami w ramach działalności na Politechnice Gdańskiej oraz w IPMA Polska.

Interesuje się nowinkami tech­no­lo­gicz­nymi oraz wszyst­kim, co z moto­ry­za­cją jest związane.
Przedsiębiorca i osoba z pozytywnym nastawieniem do życia, który swoimi czynami stara się zmieniać świat na lepsze 🙂

Kontakt: 

GDAŃSK
Metodyk DTW Trójmiasto 2017

Certyfikowana moderatorka design thinking z doświadczeniem w moderowaniu procesu DT m.in. w projekcie „Strength Through Solidarity” – podczas którego międzynarodowa grupa aktywistów projektowała rozwiązania na realne problemy społeczne zgłoszone z różnych stron świata, jak również podczas „URBACT Boosting Social Innovation”, „Krakow Sustainability Jam”, „Gdynia Design Days”, „Gdynia Service Jam” etc.

Jest animatorką na obszar Gdańska w Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej „OWES dobra robota”. Na co dzień pracuje z różnego rodzaju wyzwaniami dot. kwestii społecznych oraz grupami inicjatywnymi chcącymi odpowiedzieć na nie poprzez tworzenie podmiotów ekonomii społecznej.

GDAŃSK
Organizator DTW Trójmiasto 2017

Inżynier, konstruktor i obliczeniowiec. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

Jako członek kół i organizacji studenckich współorganizator wielu wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i biznesowych. Półfinalista ogólnoeuropejskiego turnieju case-study „TIMES – Tournament in Management and Engineering Skills”, z dziedziny inżynierii przemysłowej i zarządzania. Jako konstruktor na co dzień pracuje z problemami technicznymi wymagającymi optymalizacji.

Uważa, że Design Thinking jest idealnym sposobem, dzięki któremu można spojrzeć na wyrób i proces z innej strony i go ulepszyć.

ŁÓDŹ

Absolwentka designu rynkowego w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje w Centrum Multimedialnym Politechniki Łódzkiej jako redaktor, montażysta, lektor. Honorowy pracownik Studenckiego Radia Żak, członek Studenckiego Klubu Turystycznego PŁazik. Wieloletni organizator Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Turystycznej YAPA. Przygodę z design thinking rozpoczęła na studiach w ASP i postanowiła ją kontynuować w DT4U, gdzie zajęła się promocją. W wolnym czasie czyta literaturę faktu – reportaże, biografie i książki związane z designem i socjologią. Interesuje się historią kabaretu, lubi rysować, rozmawiać i słuchać muzyki.
Na czas DT Weeku dołączyła do zespołu zajmującego się social media.

ŁÓDŹ

Dorota Bociąga – pomysłodawca i twórca DT4U – Design Thinking Workspace – przestrzeni kreatywnego rozwiązywania zagadnień problemowych w wykorzystaniem metodyki design thinking w Politechnice Łódzkiej. Swoją wiedzę i pierwsze doświadczenia z DT zdobyła w Hasso Plattner Institute of Design na Uniwersytecie Stanforda (USA). Od 2012 roku poprzez ciągłą praktykę rozwija swój warsztat w zakresie DT oraz ogólnie pojętego myślenia projektowego. Obecnie kieruje międzynarodowym projektem DiamonDT (www.diamondt.eu), którego celem jest rozwój innowacyjnej dydaktyki.
Jako certyfikowany trener specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu design thinking, efektywnych form kształcenia, zarządzania projektami B+R oraz komercjalizacji wyrobów medycznych.
Na co dzień – adiunkt PŁ oraz wykładowca Łódzkiej Szkoły Filmowej. Poza DT, zarówno dydaktycznie jak i naukowo-badawczo, zajmuje się inżynierią biomedyczną. W tym obszarze jest autorem opracowań naukowych, współautorem patentów i wdrożeń.

POZNAŃ

Klaudyna Bogurska-Matys jest absolwentką studiów w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, gdzie próbowała swoich sił jako dziennikarz prasowy i internetowy pracując dla takich tytułów jak Gazeta Poznańska, Głos Wielkopolski i portal poznan.naszemiasto.pl, ale także odbywała prestiżową praktykę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Departamencie Promocji. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, gdzie swoją uwagę poświęcała nieruchomościom, w tym zarządzaniu nimi. Od trzech lat jest doktorantką na Wydziale Inżynierii Zarządzania przy Politechnice Poznańskiej. Na co dzień pracuje w zespole ds. relacji w projekcie Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska oraz jest odpowiedzialna za działania związane z upowszechnianiem projektu „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów”, w ramach programu Erasmus+.

POZNAŃ

Małgorzata Spychała jest doktorem nauk technicznych, adiunktem Politechniki Poznańskiej (2006). Prowadzi wykłady z zarzadzania zasobami ludzkimi, systemów motywacyjnych, doradztwa zawodowego, komunikacji interpersonalnej i negocjacji. W obszarze naukowym zajmuje się badaniem kompetencji zawodowych (technicznych i społecznych)  pracowników i menedżerów w różnych organizacjach. Szczególnie interesują ją kompetencje menedżera przyszłości oraz metody doskonalenia tych kompetencji. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów oraz 4 monografii. Prowadzi warsztaty dotyczące systemów motywacyjnych różnych grup społecznych oraz pracy zespołowej, kreatywnego myślenia.

POZNAŃ

Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Współtwórca inicjatywy Akceleratora Wiedzy Technicznej® na tej samej uczelni, która odnosi się do przyspieszania nabywania kompetencji i promocji nauki w Polsce. Inicjator i współrealizator kilku projektów naukowo-badawczych m.in. w obszarze smart cities. Współtworzył strategię i działania dotyczące wdrażania aplikacji internetowej pozwalającej na rekrutację pracodawców, pracowników i stażystów oraz wymianę informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje na wielkopolskim rynku pracy. Ekspert w zakresie utrzymywania relacji z kluczowymi pracodawcami w regionie i analizy rynku. Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych w obszarze zarządzania personelem. Kieruje trzema studiami podyplomowymi.

ZESPÓŁ OGÓLNOPOLSKI

Podróżniczka, miłośniczka przygód, a także zwolenniczka “życia we własnym tempie”. Jest urodzoną optymistką i lubi wyzwania. Z wykształcenia jest biologiem, interesuje się przyrodą, prawami człowieka i zwierząt. Jej uwagę przykuwa szeroko-pojęty rozwój osobisty i społeczny. Aktualnie pracuje na stanowisku Product Specialist w firmie tworzącej nowoczesne technologie i rozwiązania wspierające edukację.

POZNAŃ

Pracuje w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Członek zarządu poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników w Polsce. Współtwórca inicjatywy na Politechnice Poznańskiej pn. Akcelerator Wiedzy Technicznej® (AWT®). Inicjator, realizator i kierownik kilku projektów krajowych i międzynarodowych, w tym innowacyjnych i wdrożeniowych, na łączną sumę blisko 100 mln PLN. Aktywny działacz w obszarach dostosowania systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy i promocji nauki. Interesuje się problemami rachunkowości zarządczej, zarządzania jakością, w szczególności ekonomiką jakości, a także zarządzaniem wiedzą. Współuczestniczy w projektowaniu, wdrażaniu i rozwoju systemów informatycznych oraz modeli współpracy biznesu i szkolnictwa tworzonych w projektach. Ekspert w obszarze akceleracji nabywania kompetencji. Autor i redaktor kilku monografii i kilkudziesięciu publikacji naukowych. Aktywnie współpracuje ze studentami i kołami naukowymi Wydziału Inżynierii Zarządzania.

POZNAŃ

Otrzymał tytuł magistra informatyki na Politechnice Poznańskiej w 2012 roku. Jego praca magisterska opisuje innowacyjną metodę szacowania poboru mocy przez serwery HPC i otrzymała wiele nagród. Jego badania skupiają się na efektywności energetycznej w systemach obliczeniowych. Współpracuje z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym – aktywnie brał udział w wielu narodowych i międzynarodowych projektach naukowych, takich jak CoolEmAll, COST Action IC0804, FiPS, M2DC.

Obecnie skupia się na komercjalizacji badań naukowych. Jest współzałożycielem startupu Grinfinity, oferującego narzędzia do efektywności energetycznej w infrastrukturze IT. Mateusz jest absolwentem programu TOP 500 Innovators, w ramach którego odbył 9-tygodniowy staż na Uniwersytetach Cambridge oraz Oxford. Zakres programu dotyczył komercjalizacji badań naukowych, innowacyjnej przedsiębiorczości oraz zarządzania biznesem.

WROCŁAW

I DESIGN to wydarzenie organizowane przez członków Koła Naukowego Design Thinking Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jesteśmy ludźmi z pasją, którzy chcą aktywnie działać, podejmować nowe wyzwania i w sposób twórczy realizować projekty, mające rzeczywisty i pożyteczny wpływ na otoczenie. Cechuje nas ciekawość świata i chęć do ciągłego uczenia się oraz doskonalenia swoich kompetencji. Jesteśmy otwarci na ludzi, szukamy tego co nietypowe, chcemy inspirować siebie i innych, dobrze się przy tym bawiąc. Wierzymy, że zgrana grupa osiągnie zawsze więcej niż nawet najbardziej wybitna jednostka. Dlatego praca w zespole, radość wspólnego tworzenia, łączenie w jedno różnych wizji, doświadczeń i umiejętności jest dla nas największą wartością. Skupiamy się na rozwoju naszych zainteresowań, a dzięki spojrzeniu z różnych perspektyw i wzajemnej motywacji nawet skromne idee rozbudowujemy do imponujących rozmiarów. Na każdym etapie działań towarzyszy nam myśl MORE CREATIVE.

BYDGOSZCZ

Absolwentka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Polskiego Instytutu Refleksologii. Doktorantka na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w Bydgoszczy. Jej praca doktorska obejmuje zagadnienia interdyscyplinarne z pogranicza chemii supramolekularnej, fizyki oraz inżynierii materiałowej. W ramach programu Etiuda finansowanego przez NCN była uczestnikiem stażu naukowego w Mississippi State University (MSU) w Stanach Zjednoczonych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Europejskiej Organizacji Refleksologów. Jest laureatką wielu stypendiów naukowych. Design thinking poznała podczas szkolenia w SHOPIE podczas, którego stwierdziła, że jest to metoda bliska jej sposobom badania i rozwiązywania problemów. Prywatnie jest szczęśliwą pełną zapału kobietą o niezmierzonej ilości pomysłów, kochającą podróże, klasyczne auta i organizacje wycieczek dalekiego zasięgu. W SHOPIE odpowiedzialna za konferencje POLISHOPA.

BYDGOSZCZ

Asystent na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy. Prowadzi badania w zakresie hybrydowych metod edukacji, technik blended learning, a także innowacyjnych rozwiązań w zakresie motywacji i ewaluacji różnych obszarów kształcenia. Absolwent Teleinformatyki oraz Zarządzania, co w połączeniu z doświadczeniem zdobytym podczas studiów w Dronten University of Applied Sciences w Holandii oraz na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii determinuje jego multidyscyplinarność naukową. Jest Kierownikiem Laboratorium Systemów Business Intelligence na Wydziale Zarządzania UTP. Uczestnik programu „Transformation.doc” na Uniwersytecie Wageningen w Holandii. Prywatnie miłośnik sportu, kina, muzyki oraz podróży, a także przedsiębiorca poszukujący innowacyjnych rozwiązań w zakresie tradycyjnie oferowanych usług. W SHOPIE odpowiedzialny za dydaktykę oraz realizację projektu DiamonDT.

POZNAŃ

Menedżer inwestycyjny w funduszu venture capital YouNick Mint. Na co dzień zajmuje się scoutingiem projektów naukowych, które mają potencjał do komercjalizacji. Współpracuje z twórcami w zakresie dopasowania produktów do potrzeb klientów, wypracowania modelu biznesowego, strategii wejścia na rynek. W Younick zajmuje się także wsparciem spółek portfelowych kładąc nacisk na potrzeby klientów, a nie na analizowanie excelowskich arkuszy.

Wcześniej związany z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, gdzie utworzył fundusz zalążkowy, który zainwestował w 13 spółek technologicznych (największe sukcesy odnoszą PhotoHiTech, IC Solutions), nadzorował projekty doradcze z zakresu badania kultury innowacyjnej w przedsiębiorstwach i wymiany między młodymi i doświadczonymi przedsiębiorcami w ramach programu Erasmus For Young Entrepreneurs.

Absolwent programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, gdzie rozwinął wiedzę z zakresu design thinking.  W wolnych chwilach stara się pokonywać „życiówki” na długich dystansach.

WARSZAWA

Jest brokerem technologii i popularyzatorem polskiej nauki. W Business Technology Progress jako ekspert ds. transferu technologii specjalizuje się w kompleksowej analizie technologii, ocenia projekty innowacyjne/ technologiczne pod kątem potencjału komercjalizacji i atrakcyjności inwestycyjnej, pośredniczy w pozyskiwaniu technologii współpracując bezpośrednio z wynalazcami i inwestorami. Aktywny w polskim i międzynarodowym środowisku R&D, doświadczony mentor i doradca z zakresu transferu technologii, ochrony i przenoszeniu praw własności intelektualnej, aplikacji biznesowej nowych produktów na rynek i możliwości ich finansowania.

CZĘSTOCHOWA

Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Magister inżynier z kwalifikacjami nauczycielskimi. Doktorantka III roku w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na Politechnice Częstochowskiej w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn. Na studiach I stopnia występowała w w Lip Dub’ie (teledysku promującym Politechnikę Częstochowską). Na studiach II stopnia przez semestr pobierała naukę na Katholieke Universiteit Leuven (w Belgii) w ramach programu Erasmus.
Laureatka w programie z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, pod nazwą TransFormation.doc, w Ivey Business School, London Ontario w Kanadzie.
Naukowo spełnia się badając roboty mobilne poprzez opis ich ruchu. Uczestniczka konferencji, wielu szkoleń oraz kursów. Interesuje się kinematografią z polowy XX wieku. W wolnym czasie bierze udział w spływach kajakowych…a przygodę z Design Thinking zaczyna teraz!

CZĘSTOCHOWA

Doktorant IV roku studiów doktranckich w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. W pracy zajmuje się możliwością modyfikacji właściwości implantów stomatologicznych poprzez innowacyjną metodę wytwarzania.
Poza zagadnieniami związanymi stricte z doktoratem interesuje się teologią.
Z DT pierwszą styczność miał w 2015 roku w trakcie warsztatów Design Thinking w Praktyce – Święta z DT Space.
W wolnych chwilach zajmuje się zbieraniem czterolistnych koniczynek, piciem herbaty i czytaniem książek.

GDAŃSK
Organizator DTW Trójmiasto 2017

Studentka ostatniego roku pierwszego stopnia kierunku Analityka Gospodarcza na  Politechnice Gdańskiej.

Aktywny członek organizacji studenckiej Enactus Poland. Współtwórca projektu ‚Awanse na lepsze finanse’ – laureat olimpiady ‚Zwolnieni z teorii’.
Chętnie podejmuje się nowych projektów i zawsze stawia wysoko poprzeczkę.

W życiu otacza się ludźmi pozytywnymi i ambitnymi, ponieważ wie, że dzięki nim każdego dnia odkrywa swój potencjał.
Prywatnie miłośniczka kuchni włoskiej, spacerów brzegiem morza i sztuk teatralnych.

GDAŃSK
Organizator DTW Trójmiasto 2017

Studentka Politechniki Gdańskiej na wydziale Zarządzania i Ekonomii, specjalność zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi.

Od 2015 roku związana z realizacją najważniejszego i największego projektu komunikacyjnego województwa pomorskiego pod nazwą Pomorska Kolej Metropolitalna. Żyje tak, aby za kilkanaście lat była bardziej rozczarowana rzeczami, których nie zrobiła niż tymi, które zrobiła źle.

Miłośniczka sportów zimowych, co nie oznacza, że trenuje tylko zimą. Nieustanie szuka nowych wyzwań zarówno w życiu zawodowym jaki i w sporcie.

GDAŃSK
Organizator DTW Trójmiasto 2017

Studentka studiów magisterskich International Management na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Od pierwszego roku studiów czynnie działa w Wydziałowej Radzie Studentów WZIE, w ostatnich dwóch latach jako Przewodnicząca.

Oprócz tego ostatnie dwa lata Parlamentarzystka w Parlamencie Studentów PG oraz prezes Międzywydziałowego Koła Naukowego Project Management.
Podczas studiów realizuje wiele projektów w ramach działalności studenckiej. Angażuje się również w wiele inicjatyw poza uczelnia.

Przed półtora roku współtworzyła organizację non-profit Google Business Group Trójmiasto oraz koordynowała konferencje Digital Day.
Na co dzień pełna optymizmu i zamiłowania do wszelakiej aktywności fizycznej kobieta.

GDAŃSK
Organizator DTW Trójmiasto 2017

Networker, student Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, prezes stowarzyszenia Future is coming oraz członek Pomorskiej Rady Oświaty oraz zespołu ds. kształcenia na nowy rynek pracy przy Marszałku Województwa Pomorskiego, gdzie wspólnie z pozostałymi ekspertami opracowuje wskazówki dla jednostek oświatowych.
Od niespełna pięciu lat realizuje projekty społeczne między innymi konferencje startupowo-biznesowe Future is coming czy Pomorze Biega i Pomaga.

Na codzień pracuje z startupami oraz korporacjami z całej polski – realizując dla nich zadania związane z rozwojem produktu, budowaniem środowiska startupów oraz sprzedażą.
Dodatkowo interesuje się podróżami, sportem, polityką i należy do organizacji otoczenia owych zainteresowań.

WARSZAWA

Doktor nauk społecznych, historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień zajmuje się socjologią wizualną, etnografią wielozmysłową, badaniami miejskimi oraz ewaluacją projektów kulturalnych (w tym z obszaru animacji kultury, edukacji kulturowej i pedagogiki teatru). Członek zespołów badawczych m.in. w projektach: „Niewidzialne Miasto”, „GIS Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury żywej kultury”, „Konstrukcja narzędzi do autoewaluacji Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” czy „Bilet za 400 groszy”. Współautorka i współredaktorka książki Zakładu Metod Badania Kultury pt. „Praktyki badawcze”.

WARSZAWA

inżynier z artystycznym zacięciem, nie stroniący od dbałości o umiejętności „miękkie” na równi z „twardymi” (technicznymi). Od 2012 roku adiunkt w Zakładzie Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych w Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, wcześniej działał w biurach projektowych. Członek Zespołu Rektorskiego ds. INnowacyjnych FOrma KSztałcenia INFOX, sekretarz studiów doktoranckich, autor ponad 50 publikacji naukowych i kilku popularnych, autor i współautor warsztatów oraz szkoleń z zakresu niestandardowych form edukacji, wynalazca, współautor zgłoszeń patentowych, realizator dwóch projektów badawczych, kierownik pięciu grantów, trzykrotnie nagrodzony za pracę naukową. Bardziej zainteresowany poszukiwaniem kolejnych pytań niż znalezieniem ostatecznych odpowiedzi.

WARSZAWA

Ukończyła biotechnologię na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pracuje jako mikrobiolog w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-PZH. W badaniach zajmuje się tematyką dotyczącą  właściwości chorobotwórczych bakterii, antybiotykoopornością, metodami identyfikacji bakteryjnych czynników zakażeń.

W 2015 roku odbyła dwumiesięczny staż na Uniwersytecie Stanforda, w USA, w ramach programu Top 500 Innovators,  organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tam też zetknęła się po raz pierwszy z metodologią Design Thinking. W trakcie inspirujących i intensywnych zajęć z design thinking miała okazję poznać tajniki tej metody.

Interesuje ją interdyscyplinarna współpraca w ramach różnych projektów, ze względu na możliwość  uzyskania większego potencjału twórczego takiego zespołu.

Jej pasją jest taniec, w wolnych chwilach lubi też jeździć na rowerze, oglądać filmy i sztuki teatralne.

WARSZAWA

Z wykształcenia architekt krajobrazu, pasjonatka projektowania i designu. Wspiera  przedsiębiorstw, startupów i ciekawych pomysłów, współpraca międzynarodowa, projekty B+R, współpraca z różnymi podmiotami i instytucjami otoczenia biznesu, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, modeli biznesowych, komercjalizacja to dzień powszedni. Absolwentka programu Top500 Innowators (Stanford 2015), gdzie zaraziła się metodyką Design Thinking i stara się ją wdrażać i zarażać. Uwielbia pracę zespołową bo ludzie są dla niej największą inspiracją. Lubi angażować się we wszelkie projekty związane z rozwojem kompetencji, dzieleniem się wiedzą. Należy do zespołu organizatorów programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds.

MINDS

Projektantka urządzeń medycznych i gadżetów dla osób niepełnosprawnych. Członek Zarządu Fundacji MINDS,  w której rozwija umiejętności projektowe studentów w oparciu o metodologię Design Thinking.

ZESPÓŁ OGÓLNOPOLSKI

Pasjonatka zarządzania projektami i organizowania sensu largo, doktorantka oraz członek Social Media team DT Week 2017. Lubi samodoskonalenie oraz stara się by permanentne zmiany zawsze były na lepsze.

Swoją ścieżkę zawodową powiązała ze środowiskiem uczelnianym kraju, USA oraz Norwegii, pracując w jednostkach ogólnouczelnianych i projektach. Związana z uczelnią także poprzez opracowywanie doktoratu o społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu projektami.

Uwielbia pracę w projektach w szczególności tych organizowanych w środowisku międzynarodowym, gdzie ma możliwość zetknięcia się z różnymi podejściami do pracy i życia.

WROCŁAW

Założyciel firmy Space is More, oraz doktorant Politechniki Wrocławskiej specjalizujący się w kosmicznej architekturze. Kierownik oraz główny projektant serii raportów traktujących o załogowych lotach kosmicznych i misji załogowych oblotów planety Mars prezentowanych w centrum badawczym NASA Ames, na Stanford University oraz UC Berkeley. Twórca koncepcji osiedli marsjańskich prezentowanych podczas EXPO 2015 w Mediolanie oraz finalista prestiżowego konkursu NASA na projekt marsjańskiego habitatu budowanego za pomocą technologii druku 3d. Najnowszy projekt Leszka jest prototypem przyszłego stylu życia. Space is More wraz z firmą Space Garden rozwija koncept placówki badawczej Modular Analog Research Station.  Powstająca właśnie placówka M.A.R.S. pozwoli na badanie ludzkiej psychologii podczas długotrwałych misji kosmicznych przy jednoczesnym testowaniu najnowszych zrównoważonych technologii.

WROCŁAW

Jest Konsultantem w Zespole Innowacji i B+R w PwC. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ukończył studia na kierunku Finanse i Rachunkowość, na wydziale Nauk Ekonomicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dziale Audytu w KPMG oraz na stanowisku Młodszego Specjalisty ds. Księgowości w firmie Wincor Nixdorf. Do zespołu PwC dołączył w 2015 r.

Od momentu dołączenia do Zepsołu PwC, Adrian brał udział w projektach zarówno z zakresu opracowania strategii rozwoju obszaru B+R+I w przedsiębiorstwach, jak również z zakresu pozyskiwania finansowania ze środków publicznych. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej, Adrian pracował m.in. dla klientów z sektora energetycznego, chemicznego, elektronicznego, lotniczego oraz nawozowego. Brał również udział przy organizacji warsztatów szkoleniowych sygnowanych z ramienia PwC. Koordynuje również konkurs Inicjator Innowacji, którego partnerem jest firma PwC.

WROCŁAW

Strateg marketingowy i business designer. Doradza markom, pomagając im w ich wzroście. Współpracuje z kilkoma agencjami strategicznymi jako zewnętrzny ekspert. W pracy kieruje się klientocentryzmem. Certyfikowany moderator design thinking i szkoleniowiec. Autorka bloga martagorazda.pl

WROCŁAW

Współwłaściciel firmy RekinySukcesu.pl. Specjalista w tworzeniu nowych kanałów dotarcia do Klienta. Dzieli się wiedzą z zakresu marketingu internetowego szkoląc m.in. dla Mbanku czy Uniwersytetu Wrocławskiego. Miłośnik wszelakiego rodzaju statystyk (w tym Google Analytics), znawca mechanizmów reklamowych (w tym Google Adwords), fanatyk Joomla. Twórca filmów na Youtubie z cyklu #PoradnikMarketingowy. Generuje do 1000 pomysłów na minutę, a może i więcej… Prywatnie fan muzyki, sportu i buldogów francuskich.

WROCŁAW

Chief Evangelist w Brand24. Profesjonalnie i hobbystycznie zajmuje się marketingiem, Internetem i mediami społecznościowymi, starając połączyć te tematy w jedność. Pracując w dużej agencji nauczył się czym jest marketing internetowy, a pracując w mniejszej agencji, dowiedział się jak go robić skutecznie i sprawnie. Był social media managerem, content managerem, analitykiem i sprzedawcą. Ciągle wykorzystuje zdobyte doświadczenie, szkoląc z monitoringu Internetu podczas licznych prelekcji na m.in.: Marketing Day, Pipeline Summit, Forum Inbound Marketing, Kongresie Praktyków biznesu czy Kongresie Business Inteligence. Jest współautorem Biblii E-Biznesu i innych, licznych publikacji, prowadzi zajęcia na wielu uczelniach (m.in. UW, SWPS, AGH). Od 2016 roku prowadzi zajęcia Data & Web Mining na WH AGH w Krakowie. Od 2011 roku w Brand24 zajmuje się obsługą kluczowych klientów, marketingiem i „ewangelizacją” branży reklamowej.

WROCŁAW

Dorian Zapata Rioja is currently Senior PR Manager at Publicon, a PR company based in Wrocław. He has experience in the areas of strategic and institutional communications; governmental and non-governmental organizations; and Political, B2B & Media relations.

During 2015 he served as Director of Communications of the Bolivian Ministry of Autonomy. Previously he has worked as Project manager, Editor and researcher. He possesses a Master Degree in Political Science from the University of Wrocław and a Bachelor Degree in International Relations from Nur University. Dorian is Bolivian and he is skillful at intercultural work environments, as he has lived in Canada while working as a journalist-volunteer for a local magazine; and for the past 3 years in Wrocław, Poland.

WROCŁAW

Ukończyła Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 4 lat związana z rynkiem mediów i public relations. Swoją karierę zawodową rozpoczynała jako redaktor serwisu finansowego Bankier.pl. Od niemal 2 lat pracuje w jednej z największych wrocławskich agencji PR-owych – Publicon- na stanowisku PR Manager. W swoim portfolio posiada klientów zarówno z obszaru startupów i nowych technologii, jak i międzynarodowe korporacje. Specjalizuje się w tworzeniu strategii komunikacyjnych, zarządzaniu kryzysowym oraz planowaniu kampanii medialnych.

WROCŁAW

Praktyk, specjalista w wieloletnim doświadczeniem. W swojej karierze zawodowej współtworzył pierwszy polski letterhouse ABC Direct Contact, gdzie piastował funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Marketingu. Współtworzył pierwszą wersję Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Współpracował z największymi agencjami w kraju m.in. McCann Communication, gdzie pełnił funkcję Prezesa McCann Relationship Marketing, w agencji J. Walter Thompson zarządzał Client Service i Strategią, a także w Grey Worldwide gdzie od podstaw stworzył dział strategii.

Za swój osobisty sukces uważa fakt, że pracownicy działu strategii Grey są dziś dyrektorami strategicznymi w największych agencjach sieciowych. Pracował dla największych firm, jak Nestlé czy General Motors. Prowadził m.in. projekty takie jak klub „Kuchnia od kuchni” dla Winiar i Action Man Club dla Hasbro, które były de facto projektami lojalnościowymi. Wprowadził na rynek m.in. markę papierosów Kent dla British American Tobacco.

Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego (SMB). Ponad to jest również członkiem jury najbardziej prestiżowych konkursów branży marketingowej, takich jak Superbrands, Golden Arrow i Boomerang.

Oprócz pracy jako strateg rozwija się jako dydaktyk. Współtworzył Szkołę Strategii Marki SAR, gdzie nadzorował prace merytoryczne nad programem SSM oraz koordynował pracę wykładowców. Aktualnie prowadzi własną Marketing Communication Academy (MCA), w której wraz z ekspertami i specjalistami marketingu i komunikacji przeszkolił kilkaset polskich firm.

Od kilku lat związany jest z Uniwersytetem Wrocławskim gdzie w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej wykłada ,,strategię i marketing relacji” i współtworzy kierunek „Komunikacja Wizerunkowa”. W Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzi kompleksowy program „Compendium Marketingu” a na UE zajęcia z marketingu.

WROCŁAW

Doktorantka  Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Współwłaścicielka Centrum Integralnego Wspierania Rozwoju. Ukończyła Leadership Coaching School Adventure for Thought oraz Szkołę Trenerów Biznesu Moderator. Prowadzi badania w obszarze przedsiębiorczości i psychologii ekonomicznej. Współpracowała m.in z Działem Marketingu i Rekrutacji Uniwersytetu SWPS,  ośrodkami edukacyjnymi w całej Polsce w ramach Projektu Strefa Młodzieży Invest Bank S.A.

WROCŁAW

Od ponad 8 lat zajmuje się komunikacją marketingową. Doświadczenie zdobywał przy projektach z obszaru public relations i social media. Obecnie pracuje w agencji marketingu zintegrowanego Mind Progress Group, gdzie specjalizuje się głównie w działaniach z obszaru content marketingu i public relations.

Jest także koordynatorem cyklu konferencji Marketing Progress oraz projektów edukacyjnych w jego ramach oraz redaktorem naczelnym kwartalnika o tej samej nazwie, uznanego za najlepszy tytuł elektroniczny w 2016 roku – według jury Konkursu Biuletynów Firmowych. Zajmuje się organizacją wydarzenia, odpowiada za jego promocję, agendę spotkania, obsługę uczestników i sprzedaż.

Publikuje regularnie w mediach branżowych m.in. w Marketing w Praktyce, Brief.pl, Interaktywnie.com czy Marketer+. Jest wykładowcą wrocławskiego oddziału Uniwersytetu SWPS na specjalności „Kreowanie mediów”. Występował na takich konferencjach jak Internet Beta, TEDxWSB, Event’s Festiwal czy Czwartkowe Spotkania Social Media.

KRAKÓW

Naukowiec, informatyk, pracownik naukowo-dydaktyczny AGH w Krakowie, doktorantka na Uniwersytecie w Kalabrii we Włoszech.
Absolwentka pierwszej edycji programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, współzałożycielka fundacji FLIK (dawniej Creative Cracow).
W pracy naukowej zajmuje się rozwojem sztucznej inteligencji, reprezentacją wiedzy i programowaniem w logice.
W ramach rozwijania pasji związanych z kreatywnością, prowadziła pierwsze kreatywne śniadania w Krakowie oraz zajęcia z kreatywności i Design Thinking na AGH i UJ, warsztaty w ramach PAMI (Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji) oraz pierwszej edycji Design Thinking Week.
Była mentorką w projektach „MediaLab Innowacji Społecznej” i „MakerSpace Kraków”, prelegentką sesji plenarnej VIII Kongresu Obywatelskiego oraz TEDxWarsaw Presidential Palace.

Pasjonatka prototypowania i synergii pracy zespołowej.

KRAKÓW

Certyfikowany moderator design thinking i trener biznesu z ponad sześcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Ciągły głód wiedzy pcha ją do dalszych poszukiwań nowych metod i perspektyw. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na wydziale Ekonomii, jest absolwentką Akademii Trenera Biznesu SET i certyfikowanym trenerem zmian.

Ewa posiada kilkuletnie doświadczanie w inicjowaniu, planowaniu i wdrażaniu zmian w organizacjach, w tym usprawnieniu struktury organizacyjnej, wprowadzaniu nowych produktów i kompleksowych działań marketingowych. Prowadzi blog o wprowadzaniu usprawnień i wykorzystaniu kreatywnych metod w biznesie: animatorzmian.pl/blog

Wartościami, które najbardziej ceni w życiu zawodowym, są: rozwój, relacje, wolność wyboru i uczciwość. Prywatnie kocha konie i salsę kubańską.

Jest przekonana, że nigdy nie jest za późno, jeśli tylko się chce.

WROCŁAW

Ekspert w obszarze doskonalenia kompetencji menedżerskich oraz zarządzania złożonymi projektami rozwojowymi. Trener, coach, wykładowca akademicki, właściciel firmy szkoleniowo – consultingowej  Szymonek- Stec ACADEMY, której głównym celem jest dostarczanie  ludziom i organizacjom narzędzi niezbędnych do wypełnienia luki pomiędzy wiedzą, a działaniem, by w pełni potrafili wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce.

Absolwentka  studiów MBA w Oxford Brooks University, a także Zarządzania i Marketingu, Public Relations i Psychologii Zarządzania oraz Psychologii Społecznej w SWPS we Wrocławiu. Coach, certyfikowany trener biznesu i rozwoju osobistego. Certyfikowany moderator Design Thinking.

Jako HR Director oraz Training and Development Manager była odpowiedzialna za wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie budowy potencjału intelektualnego, zarządzania talentami oraz zarządzania wiedzą. Specjalizuje się w projektach mających na celu zarządzanie zmianą, obejmujące m.in. optymalizację funkcji HR, modelowanie kultury organizacji, rozwój strategii komunikacji  i budowanie zaangażowania pracowników.

Międzynarodowy Praktyk i Master Programowania Neurolingwistycznego oraz Time Line TherapyTM. Absolwent licznych kursów i szkoleń z zakresu perswazji, motywacji osiągnięć, wystąpień publicznych. Uczyła się m.in. u takich sław, jak: Brian Tracy, Robert Cialdini, Les Brown, Anthony Robbins, Kevin Hogan, Andy Harrington, Jacek Santorski i wielu innych.

WROCŁAW

Pomaga tworzyć. Ponad 15 lat związana zawodowo z marketingiem (m.in. na koncie marki, dla której obecnie pracuje – nagroda dla najlepszej kampanii reklamowej w Polsce). Specjalizuje się w psychologii biznesu, brandingu i m.in. Design Thinking. Trenerka biznesu. Mentorka i doradca. Po pracy działa w Fundacji Garaż, która wspiera przedsiębiorczość. Żeglarka. Lubi dużo czytać, (skutecznie) dziwić się i poszerzać horyzonty.

KRAKÓW

Pedagog,  trener, facylitator z wieloletnim doświadczeniem pracy z dziećmi i dorosłymi. W pracy wykorzystuje metody kreatywne zarówno do dydaktyki, projektowania oraz komunikacji z grupami. Metodami kreatywnymi i design thinking posługuje się  pracując  w obszarze konsultacji społecznych, badania potrzeb użytkownika oraz projektowania nowych rozwiązań.

Realizowała projekty m. in. z zakresu planowania przestrzeni z konsultacjami społecznymi w Stalowej Woli i Krakowie, opracowania koncepcji centrum nauki dla Małopolski oraz konsultacji społecznych dla Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych. Aktywny uczestnik wszystkich edycji DTWeek w Krakowie.

Na co dzień czas spędza z rodziną i przyjaciółmi na spacerach, w górach lub w podróżach bliskich i dalekich.

Współpracuje z FLIK, KarekDesign, More&Better, Techmo.

KRAKÓW

Wykładowca AGH oraz współzałożyciel i prezes Techmo Sp. z o.o. Specjalista w zakresie rozpoznawania i przetwarzania mowy, kształcił się na Akademii Górniczo-Hutniczej (Elektronika i Telekomunikacja) i University of York (Informatyka). Wiedzę naukową aktywnie popularyzuje w swoich publikacjach i podczas konferencji, wykładów, wywiadów.

Projektowania metodą Design thinking uczył się na Stanford Univesity podczas programu Top 500 Innovators.

Konsekwentnie łączy naukę z biznesem, projektując i realizując innowacje w zakresie przetwarzania języka polskiego i silników audio do gier komputerowych , co zostało nagrodzone stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego . Innowacje to cel, do którego dąży naukowo i biznesowo.

Prywatnie pasjonat podróży do różnych zakątków świata, parków narodowych i fotografii.

Naukowiec i wykładowca na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pasjonatka inżynierii biomedycznej, naukowo zajmuje się analizą danych i rozwojem technik wspomagania fizjoterapii.

Absolwentka programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, pomysłodawczyni, współzałożycielka i prezes Zarządu Fundacji Laboratorium Innowacji i Kreatywności (FLIK, dawniej Creative Cracow).

Miłośniczka pracy zespołowej, chętnie uczy się od innych oraz dzieli swoją wiedzą i doświadczeniem.

Niepoprawna optymistka, w życiu z powodzeniem kieruje się zasadą “nie ma że się nie da”.

KIELCE

Kierownik działu projektów rozwojowych i Energetycznego Centrum Nauki w Kieleckim Parku Technologicznym, doktorant. Ponad 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi z programów: Central Europe, Erasmus+, TEMPUS IV, URBACT, INTERREG III B CADSES NCBiR i inne. Członek Świętokrzyskiej Rady Innowacji. Animator projektów badawczo-rozwojowych. Ekspert Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości.

WROCŁAW

 Marketing Manager w IGN Polska, polskim oddziale największego na świecie portalu dla graczy, który globalnie dociera do 160 000 000 użytkowników na całym świecie. Zawodowo specjalizuje się on w skutecznej komunikacji marketingowej w internecie, zarówno kanałami tradycyjnymi jak i social media. Prywatnie wielki fan psychologii społecznej oraz wszystkiego co geekowskie.

WROCŁAW

Projektant z 9-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w projektowaniu e-usług i platform e-commerce. Praktyk i ewangelista: service design, design thinking, visual thinking oraz UCD. Absolwent Service Design na School of Form w Poznaniu. Inicjator i współorganizator projektu Global Service Jam we Wrocławiu. Pracował m.in. dla: Polkomtel (Plus), TIM SA, Merlin.pl, Travelplanet.pl, Aero.pl, NEO24.pl, Energa, Enea, NAVO, PZU.

WROCŁAW

Wcześniej programista i project manager. Od 4 lat User Experience to jego pasja. Zafascynowany procesem Design Thinking. Rozumie świat techniczny i stara się go dostosować do potrzeb użytkownika – „tłumacz” świata biznesu i świata technicznego. Pracował m.in dla: PZU, WSB (TEB Akademia) PCC Rokita, praca.pl, Nowa Era, Pearson, Wolters Kluwer.

WROCŁAW

Researcher/UX Designer, posiada doświadczenie w projektowaniu oraz realizowaniu badań obejmujących rozwiązania dla B2B, e-commerce, programów lojalnościowych, strategii e-commerce oraz CRM. Zainteresowania: mobile, grafika, coaching, komunikacja, prowadzenie warsztatów i szkoleń, technologie dla osób niepełnosprawnych. Absolwent Psychologii oraz Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia na USWPS.

Pracował m. in. Grene, Enea, Medicover, Ergom, Ringier Axel Springer, Sportofino, BZ WBK, Solar, Praca.pl, Rigips.

WROCŁAW

Praktyk z 10-letnim doświadczeniem. Na co dzień pomaga firmom tworzyć wizerunek marki, celnie dostosowywać ofertę do klienta oraz budować z nim długotrwałe relacje. Projektant. Grafik. Artysta.

Prowadzi warsztaty, mające na celu precyzyjne określenie modelu biznesowego firmy w tworzeniu strategii marketingowej oraz zdobycie umiejętności wykorzystania technik niezbędnych do tworzenia wizerunku marki. Pasjonuje ją metoda design thinking, którą stosuje w pracy klientami.

Członkini międzynarodowej organizacji Toastmasters, kształcącej umiejętności przywódcze, komunikacyjne i wystąpień publicznych. Praca w warunkach ciągłych zmian rynkowych, rozwiązywanie problemów oraz zasada małych kroków nie jest jej obca.

WROCŁAW

,,Jestem webdeveloperem w Functionite. Studiując na Politechnice Wrocławskiej projektuję i piszę strony oraz aplikacje internetowe.

Programowaniem dla Internetu zajmuję się już 7 lat – zaczynałem od stron, ale szybko przeszedłem na rozbudowane portale i aplikacje internetowe. W tym momencie zajmuję się wszystkim, na co pozwalają moje umiejętności w HTML5, CSS3, Javascript, Pythonie, PHP i SQL.

Wśród moich realizacji znajdują się: strona internetowa konkursu ,,Matematyka w Technice dla Technika”, strona podsumowująca projekt OderPaare, witryna internetowa firmy Soymax, wizualizacje dla urządzeń chłodniczych firmy RC Polska; pomagałem także w budowie portalu Żelazna Logika. Wykonałem także różne strony internetowe i aplikacje facebookowe we współpracy z ProgresMedia oraz własne projekty, takie jak ConTool czy Gruppka.

Uwielbiam czytać książki. W wolnym czasie zajmuję się również fotografią, głównie krajobrazową.”

KIELCE

Pracownik Działu Projektów Rozwojowych w Kieleckim Parku Technologicznym. Ukończyła studia związanie z zarządzaniem oraz studia podyplomowe o kierunku International Management o specjalności: Zarządzanie Projektami Europejskimi (EU – Project Management).

Posiada ponad trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinasowanych z UE oraz doświadczenie jako koordynatorka w projektach skoncentrowanych na łączeniu nauki z biznesem.  Wielokrotnie odpowiadała za koordynację, organizacje i promocje imprezy, dobrze znanej w środowisku studenckim i naukowym, czyli Kieleckich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Koordynatorka konkursu na najlepszy pomysł biznesowy Startup Roadshow we współpracy z funduszem kapitałowym Black Pearls Investments Sp. z o.o. Sama również zajmuję się prowadzeniem szkoleń w zakresie opracowania biznesplanu.

KRAKÓW

Choreografka, reżyserka i producentka filmowa (ma na koncie kilka filmów krótkometrażowych, artykuły w prasie tanecznej oraz wystawy instalacji wizualnych), która swój czas dzieli między tworzenie artystyczne a design thinking.

Design thinking Katy uczyła się pod okiem ojców-założycieli, w szkole d.School na Uniwersytecie Stanforda. Swoje doświadczenie poszerzała prowadząc wiele projektów według metodologii design thinking. Brała udział w prowadzeniu kursów dt w d.School i Poczdamie. Jej otwartość, swoboda, dobry humor, ale także doskonała wiedza w temacie, pozwoliły jej koordynować pierwszy w Poczdamie festiwal DT pod sztandarem dSchool.

W 2014 roku była gościem krakowskiego Design Thinking Week, a także podjęła się roli głównego gościa pierwszej edycji DT Weeku, oferując swoje doświadczenie na spotkaniach także poza Krakowem. Wciąż spełnia się w branży filmowej nadzorując zajęcia filmowe, a także prężnie działa w branży konsultingowej, wprowadzając innowacje z wykorzystaniem design thinking.

ZESPÓŁ OGÓLNOPOLSKI

Konsultant PR&CSR w zespole projektowym Design Thinking Week 2017. Relatywistyczna optymistka, ceniąca sobie różne perspektywy myślenia. Pasjonatka partnerstw międzysektorowych w koncepcji CSR. Koordynatorka, realizatorka  kilkudziesięciu ogólnopolskich, regionalnych kampanii, akcji i programów edukacyjno-społecznych z tematyki okołoporodowej, rodzinnej, umierania i traumy. Współpracuje z biznesem, organizacjami pozarządowymi i sektorem publicznym w zakresie CSR, identyfikacji wizualnej, strategii i doradztwa PR. Od 2016 pracuje dla Fundacji Hospicyjnej jako Specjalista ds. Promocji i PR i Koordynator Projektów. Partner i doradca w ogólnopolskim zespole Design Thinking Week 2015 i 2017. Członkini Grupy Roboczej ds. Edukacji i Upowszechniania CSR przy Ministerstwie Gospodarki i Ministerstwie Rozwoju. Doktorantka PG z dziedziny ekonomii w zakresie partnerstw międzysektorowych CSR i zrównoważonego rozwoju kraju; absolwentka studiów podyplomowych PR SGH w Warszawie. Prywatnie, członkini muzycznego zespołu oraz drużyny TUMBOteam  – „Aktywni dla dzieci osieroconych” przy Fundacji Hospicyjnej, miłośniczka psychologii i komunikacji. Wielbicielka podróży i Hiszpanii.

ZESPÓŁ OGÓLNOPOLSKI
Monika Brózda, nick artystyczny: Yolk
Twórca oprawy graficznej Design Thinking Week 2015-2017.
Designer, rysownik, kolorystka, poszukiwacz.
Pełna energii i pomysłów. Pasjonatka życia i rozwoju. Uwielbia słuchać,
rozmawiać i inspirować ludzi. Działać.
W tym co robi bazuje głównie na swoich umiejętnościach miękkich.
Na swoim koncie ma miedzy innymi pracę z takimi studiami jak Platige Image czy Cartoon Network.
Prywatnie,uwielbia ruch w każdej postaci. Pasjonuje się psychologią i komunikacją.
Kocha las i ma słabość do leśnych „wypraw survivalowych”. Dzięki nim odnajduje w sobie równowagę energii yin i yang.
GDAŃSK

dr Ewelina Król. Pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Laureatka programów „Iuventus Plus” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (konkurs 2010 i 2011) i „Preludium” Narodowego Centrum Nauki (konkurs 2012). Wykonawca wielu projektów naukowych finansowanych przez MNiSW, NCN i NCBiR. Laureatka konkursu MNiSW “TOP500 Innovators Science-Management-Commercialization”, w ramach którego odbyła dwumiesięczny staż na Stanford University w Kalifornii. Współorganizatorka Letnich Szkół Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed oraz Międzynarodowego Zjazdu Herpeswirusologicznego w Gdańsku, w którym wzięło udział około 500 wybitnych naukowców z całego świata.

GDAŃSK

dr Agnieszka Skowrońska. Socjolog i doktor nauk humanistycznych. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu badań oraz ewaluacji. Współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi m.in.: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie CAL, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Fundacja Stefana Batorego, Ośrodek Ewaluacji oraz instytucjami publicznymi np. Instytutem Rozwoju Służb Społecznych, Europejskim Centrum Solidarności. Prowadzi seminaria, warsztaty z zakresu innowacji społecznych, badania potrzeb użytkowników usług, service design. Obecnie rozwija działalność Pracowni Innowacji, w której zajmuje się badaniem potrzeb i projektowaniem usług.

LUBLIN

Na co dzień zajmuje się pracą naukową w Zakładzie Biochemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej praca badawcza związana jest przede wszystkim z biotechnologią i biokatalizą, a dokładniej z otrzymywaniem nowych substancji, takich jak leki, barwniki oraz biopolimery, przy udziale grzybów i ich enzymów. Ideą Desigh Thinking zaraziła się na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii i stara się wykorzystywać narzędzia dt w pracy ze studentami oraz w działalności popularyzatorskiej. Ciekawość świata, pasja i radość z tworzenia nowych rzeczy dla innych i wraz z innymi, to podstawa jej pracy naukowej i pozanaukowej. W zespole odpowiedzialna za utrzymanie relacji z podmiotami zewnętrznymi wydarzenia, opracowanie konceptu merytorycznego wydarzenia i moderator warsztatów.

GDAŃSK
Metodyk DTW Trójmiasto 2017

Doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej prowadząca badania w dotyczące miejskich ogrodów użytkowych.
Od 13 lat zaangażowana w organizację polskiej edycji konkursu Odyseja Umysłu.
Doświadczony szkoleniowiec sędziów i trenerów Programu w zakresie rozwijania i oceny kreatywności wśród dzieci i młodzieży.
Wolontariusz Trójmiejskich organizacji społecznych.

KRAKÓW

Inż. architekt krajobrazu, członek Fundacji Laboratorium Innowacji i Kreatywności (FLIK), Koordynator Design Thinking Week 2015 w Krakowie. Metodę Design Thinking poznała podczas warsztatów prowadzonych przez FLIK. Uczestnik warsztatów podczas projektu partycypacyjnego “Superścieżka”. Doświadczenia w wolontariacie zdobyła dzięki stowarzyszeniu Wiosna – w projekcie Szlachetna Paczka, oprócz wolontariatu polegającego na kontakcie z rodzinami potrzebującymi pomocy była liderem regionu. Pozyskiwała i kierowała wolontariuszami podczas trwania projektu. Jako tutor w Akademii Przyszłości pracowała z podopiecznymi Akademii.

WARSZAWA

Kasia jest doktorantką na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Uzyskała tytuł magistra na kierunku Gospodarki Przestrzennej, gdzie obrała Indywidualny Plan Studiów uwieńczony wymianą na National University of Singapore.

W Singapurze zetknęła się z innowacyjnym podejściem do nauczania. Doświadczenie w design thinking zdobywała podczas pracy nad projektami związanymi ze Smart City dla Płocka, gdzie zajmowała się również tematyką geopartycypacji społecznej, analizą danych przestrzennych i modelowaniem 3D miast.

Finalistka programu StartUp Roadshow Smart City Challenge.

W wolnych chwilach podróżuje, uczy się języków i tańczy.

WARSZAWA

Andrzej jest założycielem TAK Innovation Agency, na co dzień pracując w Berlinie w Creation Center przy Deutsche Telekom. Jest absolwentem Advanced Track w HPI School of Design Thinking
(D-School Potsdam), największej instytucji oficjalnie kształcącej
w zakresie Design Thinking w Europie.

Prowadził warsztaty m.in. dla takich organizacji jak Genovasi (Malezja), Kloeckner (Niemcy), Stowarzyszenia TOP 500 Innovators oraz Škoda Polska. Jest odpowiedzialny za badania użytkowników dla UCANDO.pl

Prowadzi bloga Sto Linków Service Design Thinking www.100sdt.com , współorganizuje warszawskie spotkania Design Thinking Meetups, a w wolnym czasie skreczuje płyty.

WARSZAWA

Dariusz Kołoda

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku technologia chemiczna. Obecnie Broker Innowacji na Uniwersytecie Warszawskim odpowiedzialny za budowanie współpracy między światem nauki
i biznesu. Aktywnie wspiera transfer technologii i komercjalizację wyników badań naukowych oraz ochronę własności intelektualnej powstałej na UW. Doświadczony menedżer projektów naukowo badawczych odpowiedzialny za pozyskiwanie środków na projekty R&D, nadzór nad ich realizacją oraz sprawozdawczość.

Wielki entuzjasta metodyki Design Thinking, którą wykorzystuje
w swojej pracy ze startupami przy rozwiązywaniu problemów technologicznych. Inicjator wdrażania design thinking jako innowacyjnej formy rozwijania kreatywności i pracy grupowej wśród dzieci i młodzieży w ramach edukacji pozaformalnej, realizowanej przez założone przez niego organizacje pozarządowe (Fundacja INCPETIO, Stowarzyszenie KLATRAT).

WARSZAWA

Z wykształcenia pedagog, artysta plastyk i PR-owiec. Prezes Fundacji INCEPTIO. Wykształcenie z różnych obszarów łączy pracując zawodowo jako koordynator projektów edukacyjnych
w Fundacji INCEPTIO i Stowarzyszeniu KLATRAT oraz prowadząc własną firmę Creative Square, projektując materiały promocyjne do różnych wydarzeń (jest m.in. autorką logo Design Thinking Week oraz pozostałych materiałów promocyjnych DTW 2014).

Metodykę design thinking – jako innowacyjną formę rozwijania kreatywności i pracy grupowej wśród dzieci i młodzieży – wdraża w ramach edukacji pozaformalnej w Fundacji INCEPTIO, organizacji pozarządowej, którą kieruje.

WARSZAWA

Aktualnie pracuje na Politechnice Warszawskiej jako specjalista ds. nowoczesnych form kształcenia oraz pełni funkcję Kierownika Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych.

Za główny cel stawia sobie rewolucję kształcenia w Politechnice Warszawskiej. Wraz z Zespołem Rektorskim INFOX (ds. innowacyjnych form kształcenia), któremu przewodniczy, wdraża zajęcia z Kreatywnego Semestru Projektowego stosując metodykę Problem Based Learning (PBL) oraz Design Thinking (DT).

Pełni również funkcję prezesa i jest współzałożycielem Fundacji Młodej Nauki. Była wiceprzewodniczącą Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (III i IV kadencji),
a także ekspertem ds. doktoranckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2011-2014) oraz przewodniczącą Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2009-2011).

WARSZAWA

Robert zawodowo zajmuje się modelowaniem informacji przestrzennej – ekstrakcją informacji i akwizycją wiedzy przestrzennej J Efektem kilkunastu lat jego pracy naukowej jest kilka monografii, ponad sto artykułów i kilkadziesiąt grantów. Od 2011 r. jest prof. nzw. Politechniki Warszawskiej.

Absolwent programu TOP 500 Innovators, uczestnik szkolenia
w zakresie komercjalizacji badań naukowych w Haas School of Business w Berkeley. Współpracuje z biznesem oraz administracją rządową i samorządową przy realizacji projektów B+R i komercjalizacji interdyscyplinarnych badań naukowych w dziedzinie geoinformacji, usług danych przestrzennych, geopartycypacji społecznej, grywalizacji, smart city i spatial data mining. Współtwórca platformy geopartycypacyjnej CONIUNCTA.

Prowadzi zajęcia projektowe DT dla doktorantów GiK PW, interdyscyplinarne zajęcia dla studentów Politechniki Warszawskiej oraz warsztaty projektowe m. in. dla UM Warszawy, UM Województwa Małopolskiego.

WARSZAWA

Od 8 maja 2014 r. Prezes Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Absolwentka Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kalifornii, USA Z-ca Dyrektora w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE. Specjalistka
w obszarach związanych z innowacyjnością, współpracą nauki
z biznesem, zarządzaniem międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi oraz współpracą międzynarodową. Ekspert Komitetu Programowego przy Komisji Europejskiej
w obszarze Innowacje w MŚP oraz Dostęp do Finansowania Kapitałem Ryzyka.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w aplikowaniu oraz realizacji projektów innowacyjnych w zakresie 7. Programu Ramowego, funduszy strukturalnych, Funduszy Norweskich oraz Horyzontu 2020. Obecnie pełni funkcję Koordynatora Projektu NCP_WIDE.NET finansowanego w ramach Horyzontu 2020, skupiającego 17 partnerów z krajów UE oraz państw stowarzyszonych. Stażystka w Komisji Europejskiej.

WARSZAWA

Dr inż. Marcin Słoma, uzyskał stopień doktora nauk technicznych wraz z nagrodą Rektora PW za rozprawę doktorską wyróżnioną przez Radę Wydziału Mechatroniki. Prowadzi badania w dziedzinie elektroniki drukowanej, technik mikroobróbki, nanomateriałów. Odbył staż naukowy podoktorski na Uniwersytecie Oulu w Finlandii. Jest absolwentem programu Top 500 Innovators organizowanego przez MNiSW, w ramach którego uczestniczył w w dwumiesięcznym szkoleniu na Uniwersytecie Stanforda. Doświadczenie zdobyte w ramach wyjazdu wprowadza do działań edukacyjnych, realizując zajęcia dydaktyczne w duchu Project Based Learning kładąc nacisk na pracę w zespołach projektowych, szybkie prototypownie, Design Thinking i zarządzanie strategiczne. Jest również współzałożycielem Laboratorium Ludzi Kreatywnych X-lab na Politechnice Warszawskiej, oraz dwukrotnym laureatem nagrody SSPW dla najlepszego wykładowcy i prowadzącego ćwiczenia „Złota Kreda”.

 

BYDGOSZCZ

Espert Design Thinking i wielki fan metodologii jako metody tworzenia innowacji. Absolwent Programu Top 500 Innovators – stażu na Uniwersytecie Stanforda. Szkoleniowiec design thinking, blue ocean strategy, negocjacji, zarządzania. Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Lokalny patriota. Z pasją zajmuje się przedsiębiorczością akademicką, transferem wiedzy i technologii z nauki do biznesu. Broker Innowacji na Wydziale Inżynierii Mechnicznej UTP. Prywatnie zapalony żeglarz i narciarz.
Z dnia na dzień pokazuje, że to co innym wydaje się niewykonalne, jemu na pewno się uda.

WARSZAWA

Mariusz Woźniak jest naukowcem pracującym w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w październiku 2012 roku na uniwersytecie w Marsylii. W pracy naukowej zajmuje się wytwarzaniem, diagnostyką optyczną oraz wykorzystaniem agregatów miko- i nanocząstek w fotonice. Ponadto prowadzi badania nad praktycznym wykorzystaniem zjawiska rezonansu plazmonowego.

W 2013 roku brał udział w programie stażowo-szkoleniowym „Top 500 Innovators” na Uniwersytecie Stanforda w USA. Poznał tam metodykę Design Thinking oraz zasady budowania gospodarki opartej na wiedzy. Od tamtej pory interesuje się tematyką Design Thinking prowadząc warsztaty, m.in. w Pracowni z Oknem na Świat w Warszawie.

Mariusz Woźniak jest aktywnym członkiem stowarzyszenia „Top 500 Innovators”. Pełni funkcję koordynatora warszawskiej grupy absolwentów programu oraz – od lipca 2015 roku – Skarbnika Stowarzyszenia. W wolnych chwilach jeździ na rowerze i uprawia turystyką górską.

SZCZECIN

Kierownik Działu Centrum Transferu Technologii Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, metodyk i trener design thinking, odpowiedzialny w szczególności za kwestie praw własności intelektualnej projektów DT w SHOPA Design Thinking Workspace. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Warszawskiego oraz Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w USA.

Przeprowadza audyty innowacyjności, badawczo-rozwojowe, wspiera komercjalizację naukowców, ocenia pomysły na biznes oraz wnioski o dofinansowanie w ramach programów regionalnych i krajowych. Niepoprawny optymista, fan kawy, produktywności i prędkości.

BYDGOSZCZ

Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Stypendysta podyplomowego kursu Chemii Polimerowej organizowanego przez Instytut Chemii Makromolekularnej Czeskiej Akademii Nauk
w Pradze. Animator Współpracy w ramach projektu „INKOR – Innowacje, Kooperacje, Region“. Uczestnik kursu na Europejskiego Brokera Transferu Technologii realizowanego w ramach międzynarodowego projektu „The European Transfer Technology Manager“ (526817-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP). Swój czas dzieli między pracę a dom, w którym czeka na niego żona Karolina z synkiem Mikołajem. Dusza człowiek, otwarty na każdego i dla każdego.

WARSZAWA

Zawodowo związana z tematyką transferu wiedzy i technologii w obszarze nauk kognitywnych oraz projektowaniem produktów. Koordynatorka projektów na pograniczu nauki i sztuki, bio-artu oraz gospodarki kreatywnej. Absolwentka Ekonomii oraz Zarządzania Projektami Badawczymi.  Stypendystka m.in. Deutsche Stiftung Denkmalschutz, uczestniczka Programu „Top 500 Innovators” na Hass School of Business – UC Berkeley.

BYDGOSZCZ

Jeden z pierwszych studentów-adeptów SHOPY – to w niej poznał i zaraził się metodyką design thinking. Absolwent i jednocześnie student Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Naukowo szczególnie zainteresowany przetwórstwem tworzyw. Prywatnie zapalony kibic Arsenalu. Lubi zadawać dużo pytań, ale nigdy dwa razy o to samo. Znajduje pozytyw w każdej sytuacji, zawsze uśmiechnięty, dobrze wie jak rozładować napiętą atmosferę. I jak nikt potrafi udowadniać innym, że chcieć to móc!

BYDGOSZCZ

Już w trakcie studiów otrzymał propozycję pracy na uczelni na stanowisku pracownika technicznego. Dzięki temu codziennie miał możliwość realizować tematy badań, które łączą ze sobą technikę, medycynę i biologię. Urodzony odkrywca, ciekawy świata, a przy tym z tak ogromnym dystansem i wysmakowanym humorem, że trudno Go nie lubić. Doktorant Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i świeżo pieczony Absolwent Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda.

WROCŁAW

Orędowniczka i propagatorka Product Development z wykorzystaniem Design Thinking, którego uczyła się na UC Berkeley. Mentorka, prelegentka, wykładowczyni w tematach związanych z rozwojem biznesu, design management, design thinking, technikami kreatywnymi. Współwłaścicielka marki Contilo, która powstała z myślą o prowadzeniu projektów z wykorzystaniem metodyki Design Thinking do tworzenia produktów i usługi lepiej dostosowane do oczekiwań użytkowników. Pracuje jako Program Manager ds. Strategicznych we Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (zainteresowania naukowe – przywództwo w eksperymentalnych zespołach naukowych). Absolwentka Wydziału Chemicznego PWr oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania PWr. Certyfikowany menedżer projektów, trener biznesu. Absolwentka Programu TOP500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley organizowanego przez MNiSW. Członek Rady Doradczej Stowarzyszenia TOP 500 Innovators.

KATOWICE

absolwentka pracowni Projektowania Komunikacji Społecznej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W pracy dyplomowej podjęła temat projektowania społecznego przy pomocy metodologii design thinking. Uczestniczyła w takich projektów jak: „Design w terenie – Bytom Bobrek” czy „Kurs projektowania usług”. Została wyróżniona w konkursie „Grywalizacja. Zrób to sam” oraz uczestniczyła w wystawie absolwentów ASP „dizajn jest dla ciebie” podczas Silesia Bazaar. Zgadza się ze stwierdzeniem „Design jest dla ludzi” i dąży do tego by w każdym projekcie w centrum stawiać użytkownika jako eksperta. Wolontariuszka Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju.

Po ukończeniu studiów skupia się na rozwijaniu własnej pracowni projektowej. W której między innymi pracuje nad własną kolekcją mebli. Ciągle szukająca niestandardowych rozwiązań. Zafascynowana Azją i nurkowaniem. Marzy o tym by zwiedzić kiedyś cały świat.

KATOWICE

Posiada bogate doświadczenie m.in. w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, tworzeniu projektów, wniosków aplikacyjnych, biznesplanów, ocenie wniosków oraz zarządzaniu projektami. Posiada również szeroką wiedzę z zakresu przedsiębiorczości (w tym akademickiej), transferu wiedzy, innowacji oraz źródeł finansowania pomysłów. Aktywny przedsiębiorca, ekspert, doradca, szkoleniowiec, dydaktyk oraz początkujący coach. W latach 2011 – 2014 związany z Parkiem Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK GLIWCE Sp. z o.o, m. in. jako koordynator projektów w obszarze Regionalnej Strategii Innowacji, obserwatoriów specjalistycznych i przedsiębiorczości akademickiej. Na swojej drodze spotkał zarówno dobre realizacje, jak i wiele nienajlepszych, w DT widzi szansę na efektywne rozwiązywanie realnych problemów.

Szczęśliwy mąż i ojciec 2 synów, pasjonat użyteczności ICT w życiu codziennym.

Share This